NHO

Innhold

Energi Norge - næringspolitisk rådgiver

#205

Om Energi Norge Energi Norge samler og representerer bedriftene som produserer, frakter og selger kraft og varme. Energi Norge arbeider for et bedre klima, sikker energiforsyning og grønn vekst. Vår visjon er at Norge skal bli verdens første fullelektriske samfunn. Et velfungerende kraftsystem er avgjørende for verdiskaping og grønn vekst i Norge. Energi Norge er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Vi jobber med fornybar energi, elektrifisering og verdiskapning. Vil du være med i Energi Norges arbeid med å fornye kraftsystemet?

Vi ser etter deg som har et stort engasjement for fornybarnæringen, ønsker å påvirke rammevilkårene for denne og bidra til utviklingen mot lavutslippssamfunnet. Du har erfaring fra arbeid med kraftsystemet og energipolitikk.

Som næringspolitisk rådgiver trer du inn i en spennende stilling i en variert hverdag og et miljø med engasjerte kolleger og medlemmer. Vår visjon er at Norge blir det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Du vil få en sentral rolle i vårt næringspolitiske arbeid og samarbeide tett med øvrige aktører og forvaltning i fornybarnæringen. EU er sentral i utvikling av rammevilkårene for næringen, og du vil bidra til å sikre at vi i Norge får et energisystem som er tilpasset dette.

For å sikre at fornybarnæringen bidrar til økt verdiskaping og grønn vekst i Norge, trenger vi et velfungerende kraftsystem og kraftmarkeder i Norden og i Europa. Riktig regulering av både monopol og marked med riktig prising av nettjenestene er sentralt i en tid med betydelige endringer hos våre kunder både på produksjons- og forbrukssiden.

For deg som ønsker å jobbe med fornybar energi og komplekse problemstillinger i kraftsystemet vårt er denne stillingen midt i blinken. For å lykkes i jobben kreves det både en selvstendig arbeidsform, gode analytiske evner og evne til å arbeide i team. Du har også evne til å drive store og komplekse prosjekter.

Vi kan tilby deg

 • En sentral rolle og ansvar når det gjelder Energi Norges arbeid med sentralnettariffer, samhandling og drøftinger med Statnett om utvikling av disse og av kraftsystemet
 • Utvikling av kostnadsfordeling og insentivstrukturer i kraftsystemet
 • En utadrettet stilling hvor du vil få en stor kontaktflate mot energiselskaper og myndigheter i inn- og utland
 • Tverrfaglig arbeid i Energi Norge der du kan forme mye av arbeidet selv
 • En hverdag preget av gode faglige diskusjoner med kunnskapsrike kollegaer i NHO-fellesskapet
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Det vil være viktig å utvikle et godt nettverk blant våre medlemmer, som du vil jobbe i tett dialog med, i tillegg til:

 • myndigheter som NVE, RME og OED, særlig innen nett og kraftsystem
 • søsterorganisasjoner i NHO-familien
 • andre bransjeorganisasjoner i inn- og utland
 • relevante nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer

Vi ser etter deg som

 • Brenner for utvikling av effektive og bærekraftige energiløsninger
 • Har økonomisk og gjerne teknisk utdannelse på masternivå
 • Har erfaring fra næringspolitisk arbeid innenfor energiområdet
 • Har erfaring fra forhandlinger
 • Gjennomfører det du setter i gang, er fremtidsrettet og tenker helhetlig
 • Liker å skrive og formidle
 • Er initiativrik med gode samarbeidsevner

Du må gjerne ha

 • Erfaring fra påvirkningsarbeid innenfor EU
 • Noe erfaring fra arbeid med eller i forvaltningen og regelverksutforming
 • Kunnskap og erfaring fra arbeid med sentralnettariffene

Kontaktinformasjon

Direktør Kristin H. Lind, khl@energinorge.no / 916 03 694 eller administrasjonssjef Janne Næss, jne@energinorge.no / 924 06 700.

CV og søknadsbrev kan sendes her.

Søknadsfrist: 20.11.2019

Arbeidsgiver. Energi Norge

Arbeidssted: Oslo

Stillingstittel: Næringspolitisk rådgiver

Arbeidsforhold: Fast

Stillingsbrøk: 100 %