NHO

Innhold

Energi Norge - rådgivere

Dame står ved siden av et damkraftanlegg. Foto

Energi Norge samler og representerer bedriftene som produserer, frakter og selger kraft og varme. Energi Norge arbeider for et bedre klima, sikker energiforsyning og grønn vekst. Vår visjon er at Norge skal bli verdens første fullelektriske samfunn. Energi Norge er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Vi søker to rådgivere til avdeling for fornybar energi, forskning og miljø. Avdelingen arbeider for fremtidsrettede rammebetingelser for fornybar kraftproduksjon til beste for medlemsbedriftene, samfunnet og klimaet. Stillingene rapporterer til direktør for fornybar energi, forskning og miljø.

Næringspolitisk rådgiver, fornybar energi og miljø

Rådgiveren vil ha en sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle vannkraften til beste for grønn vekst og elektrifisering av samfunnet.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere og styrke medlemsbedriftenes samfunnsansvar innenfor vassdragsdrift og miljø.
 • Påvirke utvikling av relevant regelverk og forvaltningsmessige rammer, både i Norge og i Europa.
 • Tett kontakt med forvaltningen og øvrige interessenter i energi- og klimarelaterte spørsmål.
 • Tett dialog med relevante forskningsmiljøer.
 • Skape arenaer for fornybarnæringens videreutvikling og dialog med samfunnet for øvrig.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse fra universitet/høgskole
 • Relevant erfaring – gjerne fra energi- og/eller miljøsektoren
 • Engasjement for å fremme bærekraftig, fornybar energiproduksjon
 • Interesse for samspillet mellom næringsliv, interesseorganisasjoner og offentlig forvaltning.
 • God relasjonsbygger som også liker å uttrykke deg skriftlig på norsk og engelsk.

Rådgiver vannkraft

Stillingen er sentral for å utvikle fornybarnæringens kompetanse innen vassdrag, dammer og hydrologi. Ansvarsområdet omfatter aktiviteter knyttet til kurs og konferanser, forskningsprosjekter og næringspolitikk.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjekteier for pågående forskningsprosjekter innen dammer, hydrologi og vannveier.
 • Ansvar for det faglig innhold og budsjettoppnåelse i egen portefølje av arrangementer, blant annet Vassdragsteknisk forum og Damsikkerhetsprosjektet.
 • Utstrakt kontakt og samarbeid med akademia, dameiere, kraftprodusenter, forvaltningen og konsulentmiljøer.
 • Samordning med Energi Norges næringspolitiske aktiviteter på området.

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdanning, gjerne innen bygg, vassdragsteknikk eller vannkraftproduksjon.
 • God kjennskap til norsk fornybarnæring generelt og vannkraftproduksjon spesielt.
 • Interesser for kompetanseutvikling og forskning innen fornybar energiproduksjon.
 • God til å jobbe både selvstendig og sammen med andre.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

For begge stillingene tilbyr vi

 • En sentral rolle i utviklingen av fornybar energi
 • Store muligheter til å forme og utvikle din egen stilling
 • Et godt arbeidsmiljø med kunnskapsrike kollegaer som faglig dekker hele bredden i den norske fornybarnæringen
 • Et godt arbeidsmiljø med kunnskapsrike kollegaer
 • Konkurransedyktige betingelser og gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Ønsker du ytterligere informasjon om stillingene er du velkommen til å kontakte Eivind Heløe, direktør for fornybar produksjon, forskning og miljø på tlf.: 916 44 153.

Kontaktinformasjon

Direktør Eivind Heløe, eh@energinorge.no / 91644153 

CV og søknadsbrev kan sendes her. 

 

Søknadsfrist: 15. november 2019.

Arbeidsgiver. Energi Norge

Arbeidssted: Oslo

Stillingstittel: Næringspolitisk rådgiver

Stillingstittel: Rådgiver

Arbeidsforhold: Fast

Stillingsbrøk: 100 %