Innovasjonspådriver - Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)

Vil du bidra til å løse de store samfunnsutfordringer i Norge i årene fremover? Er du fremoverlent, engasjert og opptatt av å løfte innovasjonstakten innenfor anskaffelser i Nord-Norge som region? Da kan du være den vi leter etter.

Norge står overfor store samfunnsutfordringer fremover; et bærekraftsløft innen grønn omstilling, helse og digitalisering. For å løse utfordringene, er vi avhengig av at de nærmere 650 milliardene offentlig sektor kjøper inn for hvert år brukes smartere. LUP jobber for å øke innovasjonseffekten av disse offentlige anskaffelsene, nye, bedre og mer kostnadseffektive løsninger og bidra til leverandørutvikling.

Som innovasjonspådriver vil du jobbe tett opp mot offentlige virksomheter og næringslivet i hele regionen og synliggjøre mulighetsrommet innenfor offentlige anskaffelser. Du vil jobbe for at innovative anskaffelsesprosesser i større grad blir brukt når det offentlige etterspør nye løsninger for morgendagens behov.

Hvem vi ser etter?

Vi tror at du motiveres av stillingens spennende oppgaver og søker deg som kan hjelpe oss med å løfte anskaffelser opp som et strategisk verktøy i omstillingsarbeidet i Norge.

Du har jobbet med innovasjon, gjerne innenfor bærekraft, grønn omstilling, helse eller digitalisering. Som en nøkkelperson i LUP-teamet, har du et ønske om å utvikle og øke innovasjonstakten innenfor offentlige anskaffelser og gjennom dette bidra til å øke rekrutteringen av nye oppdrag, partnere og alliansepartnere til programmet.

Du er en god relasjonsbygger som evner å bygge og pleie nettverk. Din erfaring og personlighet gjør at du får naturlig gjennomslagskraft mot ledere, fagfolk, næringsliv og regionale- og nasjonale utviklingsaktører. Du er strukturert og selvgående og har stor gjennomføringsevne.

Arbeidsoppgaver:

 • Jobbe mot ledere i offentlig og private virksomheter
 • Strategisk forankring av arbeidet hos relevante aktører i Norge
 • Ansvar for partneroppfølging/pleie
 • Prosessbistand i gjennomføringen av innovative anskaffelsesprosesser
 • Formidle resultater og effekter av LUPs arbeid

Utdannelse og kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse, minimum på bachelornivå
 • God samfunnsforståelse og interesse for politikk, offentlige virksomheter og næringsliv
 • Relevant erfaring innen offentlig/privat utviklingsarbeid og innovasjon
 • Kjennskap til og gjerne erfaring fra bruk av virkemidler og verktøy knyttet til innovasjon og utvikling
 • Kjennskap til og gjerne erfaring fra offentlige anskaffelser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og gjerne engelsk

Hva kan vi tilby deg?
Du vil jobbe tett med engasjerte kollegaer i hele Norge, og vi kan love deg spennende arbeidsdager i en samfunnsviktig rolle. Vi ønsker at våre medarbeidere skal bidra til å utvikle et profesjonelt, faglig og trivelig arbeidsmiljø. Du vil møte stor variasjon i oppgaver og ha fleksibilitet og mulighet til å forme stillingens innhold.

Stillingen rapporterer til daglig leder for LUP, Ingebjørg Harto. Ta gjerne direkte kontakt med henne på mobil 924 47 160 for spørsmål om rollen eller LUP.

Programmet finansieres gjennom statsbudsjettet og du ansettes derfor på et to-års engasjement, med mulig forlengelse. Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser. LUPs hovedkontor i Oslo holder til i NHO-bygget på Majorstua. Arbeidsstedet for Nord-Norge vil være enten i Tromsø eller i Bodø, med kontorsted hos NHO eller en av LUPs øvrige eiere. Her får du mulighet til å knytte spennende kontakter og bygge nettverk, både på huset og eksternt.

Søknadsfrist: Snarest. Vi behandler søknader fortløpende. SØK HER

Ønsker du mer informasjon om stillingen, kontakt våre rekrutteringsrådgivere i Hodejegerne Åsta Braathen tlf. 989 01 025 eller Anette Myhre Vincendeau, tlf. 975 37 455.

Om arbeidsgiveren

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) arbeider med å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser, øke hastigheten på omstillingen av Norge og bidra til næringsvekst. NHO, KS, Innovasjon Norge og Forskningsrådet står bak programmet, sammen med et bredt partnerskap av stat, fylkeskommune, kommune og næringsliv. For tiden er 34 offentlige virksomheter partnere. Programmet har 14 engasjerte ansatte som dekker hele landet. Les mer på www.innovativeanskaffelser.no.