NHO

Innhold

KIS - Daglig leder

Foto: Pexels

Daglig leder for Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening – en bransjeforening i Norsk Industri.

Om Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening, KIS

KIS er en arbeidsgiverforening tilsluttet Norsk Industri og NHO. Foreningen skal ivareta medlemmenes felles interesser faglig og økonomisk, samt ovenfor andre institusjoner, organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig. Foreningen skal skape relasjoner mellom medlemsbedriftene, de ansatte og deres organisasjoner.

Foreningen har 88 medlemsbedrifter som samlet omsetter for mer enn 6,9 milliarder kroner og sysselsetter mer enn 5000 ansatte.

Stillingen

Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening søker daglig leder. Daglig leder skal ivareta medlemmenes interesser på det faglige og økonomiske plan, skal fremme medlemmenes felles interesser ovenfor andre institusjoner, organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig. Daglig leder skal jobbe for å skape gode og varige relasjoner for medlemmene, de ansatte og deres organisasjoner.

Stillingen gir utfordrende arbeidsoppgaver med bred kontakt mot medlemsbedrifter, fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt, andre landsforeninger og bransjeforeninger i NHO-systemet og mot politiske og faglige myndigheter.

Daglig leder skal sørge for at KIS ledes og utvikles som arbeidsgiverforening og innfrir sine forpliktelser overfor medlemsbedriftene. Daglig leder skal ha en aktiv rolle i bransjens kompetansekrav, tariffpolitiske og næringspolitiske spørsmål på vegne av bransjene.

Arbeidsoppgaver

Daglig leder har ansvar for å forestå den daglige drift av KIS og bransjeforeningene KEF, IF og SEF.

Arbeidsoppgaver er blant annet å forestå foreningen(e)s strategiarbeid og koordinering av styrenes beslutninger. Daglig leder har budsjett -og økonomiansvar for foreningen(e) og har personalansvar for de ansatte i KIS. Daglig leder skal også være en relasjonsbygger på tvers av medlemsbedrifter, organisasjoner, myndigheter og samfunn, samt representere bransjene i relevante fora.

Kvalifikasjoner

  • Relevant høyere utdanning
  • Erfaring fra industriell virksomhet, bygg -og anlegg eller lignende bransjer

Egenskaper

  • Du har evne til å samle ulike interessegrupper
  • Du arbeider selvstendig og er profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

  • Et spennende arbeidsmiljø tilknyttet Norges største industriorganisasjon i moderne kontorlokaler
  • En spennende bransje med bred og variert kompetanse
  • Konkurransedyktige lønnsbetingelser

 

Har du spørsmål kan du kontakte ansettelsesutvalget ved Geir Gule tlf. 970 27 971 eller Ingrid Solheim tlf. 918 07 455.

Kortfattet søknad med CV, sendes til Henriette.Gronvold@norskindustri.no.

Søknadsfrist: 31. mars 2019. Tiltredelse i løpet av mai – juni, eller etter avtale.

 

Om Norsk Industri

Norsk Industri er en arbeidsgiverorganisasjon for industrien i Norge. Vi har 2450 medlemsbedrifter fra de fleste industribransjer. Bedriftene har mer enn 130 000 ansatte. Vi er både arbeidsgiverorganisasjon og industripolitisk aktør. Vår hovedoppgave er å arbeide for konkurransedyktige rammebetingelser for industriell virksomhet i Norge. Vår grunnholdning er at økt verdiskaping og gode arbeidsplasser er selve forutsetningen for et økonomisk sundt og vekstkraftig velferdssamfunn.

Norsk Industri har ca. 50 ansatte og er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Vi holder til i moderne lokaler i Oslo (Majorstuen). I Næringslivets Hus er vi samlokalisert med resten av NHO-fellesskapet med over 700 medarbeidere.