Mesterbrev - rådgiver kompetanseområdet

Vil du bidra til å styrke mesternes og mesterbedriftenes posisjon i samfunnet? Vil du skape utvikling i en etablert ordning med lange tradisjoner?

Vi søker en rådgiver som skal jobbe for å fremme mesterbrevet som kvalifikasjon, og styrke mesterkvalifikasjonens betydning i både nærings- og kompetansepolitikken. Dette er en unik anledning for deg som har blikk for muligheter og nye løsninger for tradisjonsrike og samfunnsnyttige systemer.  Har du i tillegg et stort engasjement for yrkesfagene og for håndverksfagene spesielt, vil stillingen kunne være svært spennende for deg!

Rådgiverstillingen krever kompetanse på et bredt faglig-administrativt nivå. Stillingen innebærer høyt kvalifisert utredningsarbeid og rådgivning, og kan blant annet pålegges ansvar for særskilte utviklingsområder, spesialistoppgaver, eller "nybrottsfelt".  

Har du bakgrunn som mester og/eller erfaring fra offentlig forvaltning, med f.eks. søknadsbehandling, og ønsker å bidra til utvikling av mesterbrevordningen og dens rolle i samfunnet? Da passer du godt inn hos oss. 

Det er allerede 14 000 mestere og 7000 mesterbedrifter, med høy kompetanse i 70 forskjellige mesterfag, i sving over hele landet.  

Vi i Mesterbrevnemndas sekretariat jobber for å styrke rekruttering og opplæring av nye mestere, sikre mesternes høye status i arbeidslivet og markedsføre disse overfor forbrukere og myndigheter. Hos oss blir du del av en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag, og du blir med på å føre videre lange håndverks- og kunnskapstradisjoner. 

Arbeidsoppgaver:  

 • Studieveiledning til kommende mestere. 
 • Saksbehandling av søknader om mesterbrev. 
 • Fremme forståelse for mesterbrevet som kvalifikasjon, og bidra til å utvikle den. 
 • Internasjonalt samarbeid knyttet til mesterkvalifikasjonen og utdanning av mestere 
 • Samarbeid med partene i arbeidslivet og norske myndigheter innen nærings- og utdanningspolitikk om mesterbrevet som kvalifikasjon. 
 • Utarbeide saksframlegg for Mesterbrevnemnda og følge opp vedtak. 
 • Ansvar for egen portefølje av mesterfag, studieplaner oa.  
 • Kontakt med bransjene, mestere oa.  
 • Utviklingsarbeid, prosjektarbeid og utredninger. 
 • Utvalgsarbeid, høringer, policyutforming. 

Din kompetanse: 

 • Det kreves høyere utdanning fra fagskole, universitet eller høgskole.  
 • I særlige tilfeller kan bred og relevant erfaring vurderes tilsvarende.  
 • Relevant arbeidserfaring med innsikt i både offentlig og/eller privat sektor. 
 • Det er en fordel med erfaring fra realkompetansevurdering, studie-/karriereveiledning eller søknadsbehandling. 
 • God kjennskap til byggenæringen/byggfagene eller yrkesfaglig utdanning vil bli vektlagt. 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. 
 • Erfaring med trepartssamarbeid er en fordel. 

Personlige egenskaper: 

 • Målrettet og strukturert – holder oversikt og sikrer fremdrift. 
 • Selvstendig og tar initiativ.  
 • Analytisk. 
 • God rolleforståelse og en helhetlig tilnærming til eget arbeidsområde. 
 • Relasjonsbygger med gode samarbeidsevner. 
 • Søker omforente løsninger. 
 • Leverer godt, også i kompliserte saker. 

Vi tilbyr: 

 • En jobb med mening og en arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag.   
 • Varierte, spennende arbeidsoppgaver og deltakelse i et sterkt fagmiljø og viktige nettverk. 
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter. 
 • Konkurransedyktige betingelser. 
 • En fleksibel arbeidsplass som gjør det mulig å kombinere jobb og privatliv. 
 • Lyse og moderne lokaler sentralt på Majorstuen. 

Ønsker du ytterligere informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med daglig leder Heidi Tveide, mobil: 94 52 18 35. 

Mer informasjon om mesterbrevordningen finner du på www.mesterbrev.no

Frist for å søke stillingen er 30. januar 2022. 

Søk her!