Fornybar Norge - Næringspolitisk rådgiver sikkerhet, beredskap og digitalisering

Det grønne skiftet innebærer utstrakt elektrifisering hvor samfunnets avhengighet av tilgang på fornybar energi øker, samtidig som tilgang til ledig kapasitet i nettet synker. Ved siden av å bygge nytt nett og forsterke eksisterende nett, må nettet utnyttes mer. Dette krever bruk av nye digitale løsninger, nye måter å jobbe på og tøffere drift av nettet.  

Kraftnettet er vår kanskje viktigste samfunnskritiske infrastruktur. Øvrige infrastrukturers avhengighet av nettet er stor for at de skal kunne fylle sine samfunnsfunksjoner. Samtidig øker den gjensidige avhengigheten mellom kraft og ekom/tele. Digitalisering og globalisering fører til økt sårbarhet også når det gjelder cybersikkerhet.  Sammen med den geopolitiske situasjonen tilsier disse forholdene at forsyningssikkerheten i kraftsystemet utfordres. Arbeidet med beredskap blir enda mer viktig, også arbeidet for å få gode rammevilkår for næringen innenfor området.  

Fornybar Norge støtter våre medlemmer i dette arbeidet, og vi øker vår ressursbruk på området.  

Hovedansvarsområdene vil være:  

 • Elsikkerhet og forsyningssikkerhet   
 • Beredskap i kraftforsyningen 
 • Digitalisering og IKT-sikkerhet  

Vi tilbyr:  

 • Mulighet til å jobbe i en av Norges viktigste organisasjoner innen fornybarområdet  
 • Betydelige utviklingsmuligheter i en organisasjon med ambisjoner  
 • Et hyggelig og godt arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå  
 • Konkurransedyktige betingelser  

 Arbeidsoppgaver vil blant annet være: 

 • Oppfølging og påvirkning av regelverk når det gjelder ansvarsområdene 
 • Koordinere den delegerte myndigheten når det gjelder eltilsyn  
 • Samordning og koordinering med øvrig infrastruktur og aktører innenfor ansvarsområdene
 • Oppfølging av EU-regelverk innenfor ansvarsområdene  
 • Etablere og vedlikeholde medlemsnettverk og allianser  
 • Delta i ulike samarbeidsfora for infrastruktur, forhandlinger med aktørene  
 • Samhandle med andre rådgivere i Fornybar Norge med tilgrensende ansvar og oppgaver 
 • Bidra til utvikling av kompetansehevende kurs for næringen  

Kvalifikasjoner:  

 • Relevant arbeidserfaring  
 • Svært gode IT-ferdigheter 
 • Må kunne norsk svært godt, skriftlig og muntlig. 
 • Evne til å sette seg inn i komplekse problemstillinger  
 • Evne til å finne løsninger i samhandling med andre  
 • Gjerne utdanning innenfor energi – kraft – sikkerhet - digitalisering 
 • Kjennskap eller erfaring fra næringspolitisk arbeid 
 • Erfaring eller kunnskap fra energi sektoren er en fordel 

Søknadsfrist: 5. mars SØK HER 

Kontaktinformasjon 

Kristin H. Lind 
Direktør nett og kraftsystem 
kristinh.lind@fornybarnorge.no 
Mobil: 916 03 694 

eller  

Ella Hellwege 
Senior HR-rådgiver  
Ella.hellwege@nho.no 
Mobil: 483 56 056 

Fornybar Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for hele fornybarnæringen. Vi jobber for fornybare og bærekraftige energiløsninger som bidrar til å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser og inntekter for Norge. Vi har medlemmer i hele verdikjeden, inkludert fornybar energiproduksjon på land og til havs, nettselskaper, entreprenører, strømsalg, leverandører og rådgivere.