NHO

Innhold

Nasjonalt program for leverandørutvikling - Seniorrådgiver

Vil du jobbe med innovasjon og næringsvekst i Nord-Norge?

Vi søker en seniorrådgiver til vårt arbeid med innovative offentlige anskaffelser i Nord-Norge. Norge står ovenfor store samfunnsutfordringer innenfor miljø, klima, helse og digitalisering. Hvert år kjøper offentlig sektor inn for 560 milliarder kroner, og vi jobber for å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser og bidra til leverandørutvikling.

Her kan du være med å gjøre en forskjell slik at landsdelen når sine bærekraftsmål, og tar i bruk nye og innovative løsninger. Vi søker deg som kan hjelpe oss med at anskaffelser blir løftet opp som et strategisk verktøy i omstillingsarbeidet i Norge.

Som pådriver for innovative anskaffelser vil du jobbe tett opp mot offentlige virksomheter, næringslivets aktører og virkemiddelapparatet i Nord-Norge. Gjennom konkrete aktiviteter vil du introdusere dem for mulighetsrommet innenfor offentlige anskaffelser, og jobbe for at innovative anskaffelsesprosesser og leverandørkonferanser i større grad blir tatt i bruk.

Vi tilbyr:
• En hverdag hvor du gis anledning til å arbeide med innovasjon og omstilling i skjæringspunktet mellom næringsliv, offentlige virksomheter og politikk
• Faglige og personlige utviklingsmuligheter i et faglig sterkt miljø
• Stor variasjon i oppgaver og en spennende arbeidshverdag
• Fleksibilitet og mulighet for å forme stillingens innhold
• Konkurransedyktige betingelser

Arbeidsoppgaver:
• Rekruttering og oppfølging av partnere i landsdelen
• Strategisk forankring av arbeidet hos relevante aktører i regionen
• Jobbe med ledere i offentlig og private virksomheter
• Prosessbistand i gjennomføringen av innovative anskaffelsesprosesser
• Formidle resultater og effekter fra Leverandørutviklingsprogrammets arbeid
• Det må påregnes noe reisevirksomhet

Kvalifikasjoner:
• God rolleforståelse mellom politikk, myndigheter, offentlige virksomheter og næringslivet
• Relevant erfaring innen offentlig/privat utviklingsarbeid og innovasjon
• Kjennskap til og gjerne erfaring fra bruk av virkemidler og verktøy knyttet til innovasjon og utvikling
• Kjennskap til og gjerne erfaring fra offentlige anskaffelser
• Relevant utdannelse på bachelornivå
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og gjerne engelsk

Personlige egenskaper:
• Gjennomslagskraft mot ledere, fagfolk, regionale/nasjonale utviklingsaktører og næringsliv
• God relasjonsbygger med etablert nettverk i landsdelen
• Gode samarbeidsevner
• Strukturert og selvgående med stor gjennomføringsevne

Programmet finansieres gjennom statsbudsjettet og du ansettes derfor på ett års engasjement. Arbeidssted vil være ved NHO sine lokaler i Bodø eller Tromsø. Du vil jobbe tett med engasjerte kollegaer i hele Norge, og vi kan love deg spennende arbeidsdager i en samfunnsviktig rolle med stor påvirkning. 

Har du spørsmål om stillingene kan du ta kontakt med Programleder Per Harbø, telefon: 95943322.

Har du spørsmål rundt rekrutteringsprosessen kan du kontakte Signe Loftesnes, senior HR-rådgiver på telefon 41042152 eller e-post signe.loftesnes@nho.no.

Har du lyst til å være med å være å omstille Norge med anskaffelser som virkemiddel, søk innen 26.august 2020.

Velkommen som søker!

 

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) arbeider med å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser og øke hastigheten på omstillingen av Norge. Programmet ledes av NHO, KS, Digitaliseringsdirektoratet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og gjennomføres sammen med et bredt partnerskap av stat, fylkeskommune, kommune og næringsliv. For tiden er ca. 30 offentlige virksomheter partner og NHO er ansvarlig for programadministrasjonen. Programmet har 12 engasjerte ansatte som dekker hele landet og vi har nå ledig stilling som skal dekke Nord-Norge. Les mer om oss på innovativeanskaffelser.no.

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: