NHO

Innhold

NHO Brussel - studentpraktikant og trainee

Er du samfunnsengasjert og nysgjerrig, med interesse for næringslivet og Norges forhold til EU? Da er kanskje du vår nye trainee eller studentpraktikant!

Vi søker fremoverlente og initiativrike personer som trives både med å jobbe på egen hånd og tett i gruppe. Vi ser gjerne at du har en fagkrets som inkluderer juss, statsvitenskap, eller økonomi.

NHO er Norges største arbeidsgiver- og næringslivsorganisasjon. I Brussel jobber vi for at interessene til norske bedrifter ivaretas i den europeiske politikkutformingen sammen med andre norske aktører og næringslivet i Europa. I tillegg til arbeidslivsspørsmål jobber vi særlig med energi og klima, forskning og innovasjon, handel og brexit og utviklingen av det indre markedet.

Gjennom et opphold hos oss vil du få direkte innblikk i og erfaring med å bidra til å fremme norske næringslivsinteresser i et bredt spekter opp mot Norges viktigste samarbeidspartner og marked.

Som trainee eller studentpraktikant vil du

Arbeide integrert sammen med kontorets faste medarbeidere i gjennomføringen av NHOs agenda i Brussel.
Ha varierte og spennende oppgaver med muligheter for å lære om og få praktisk erfaring med norsk næringslivs agenda i Brussel og politikken på EU-nivå, bl.a. gjennom:

 • Følge opp NHOs agenda mot EU på mange politikkområder og fagfelt
 • Bidra til å skrive NHO Europanytt og andre rapporter fra Brussel
 • Forberede våre ulike arrangementer i Brussel
 • Representere NHO i ulike sammenhenger i Brussel
 • Møte relevante aktører for NHO fra Europa og Norge
 • Holde innlegg for besøkende grupper.
 • Å samarbeide med kolleger i NHO fellesskapet om NHOs prioriteringer for EU/EØS.
 • Oppfølging av NHOs medlemskap og deltagelse i BusinessEurope
 • Kommunikasjons- og informasjonsarbeid.
 • Være lyttepost på seminarer og konferanser
 • Administrative oppgaver

Fordelingen av arbeidsoppgaver vil gjenspeile nivået og varigheten på de to engasjementene. Da vi er et lite kontor vil det være en forutsetning at du både som trainee eller praktikant evner å bidra selvstendig til den daglige driften og til et hyggelig arbeidsmiljø.

Trainee
Stillingen som trainee har en varighet på 10 måneder fra Januar 2021. Det kreves ferdig mastergrad, og det vil bli lagt vekt på skriftlig fremstillingsevne, selvstendighet og relevante tidligere erfaringer. Trainee bør søke Erasmus recent graduate stipend (for studenter som nylig har avlagt mastergrad), og vil i tillegg motta et stipend fra NHO.

Søknadsfrist 30. oktober 2020.

Tiltredelse skjer etter avtale, etter planen første halvdel av januar 2021.
Søknad, CV og eventuelle referanser settes sammen til én PDF-fil som merkes "Søknad trainee vår 2021"

Du kan søke på denne stillingen her.

Praktikant
Stillingen som studentpraktikant gjelder for vårsemesteret 2021 (5-6 mnd) Stillingen er ulønnet og det er en forutsetning at praktikanten er i et utdanningsløp som gir muligheter for gjennomføring av praksisopphold, og finansiering av oppholdet under Erasmus + ordningen.

Søknadsfrist 30. oktober 2020.

Tiltredelse skjer etter avtale, etter planen i første halvdel av januar 2021.
Søknad, CV og eventuelle referanser settes sammen til én PDF-fil som merkes " Søknad praktikant vår 2021"

Du kan søke på denne stillingen her.

Har du spørsmål til stillingene, ta kontakt med Direktør Ingebjørg Harto på tlf. 92447160 /ingebjorg.harto@nho.no eller Trainee Charlotte Eide på tlf. 41175794/charlotte.eide@nho.no.


Covid-19
Det gjøres oppmerksom på at smitteutviklingen under den pågående pandemien kan medføre at tiltredelsestidspunkt i Brussel kan bli endret, eller at oppholdet i verste fall må avlyses.

NHO Brussel er for øyeblikket fult operasjonelt i Brussel, men med smitteverntiltak på kontoret. Myndighetene har iverksatt strenge smittevernskrav mot covid-19. Belgisk helsevesen holder høy standard. Med et Europeisk Helsetrygdkortet har du rett på akutt medisinsk behandling på linje med det belgiere får. Praktikant og trainee ved NHO Brussel vil også være dekket av NHOs reiseforsikring under hele oppholdet. Det finnes skandinaviske leger i Brussel.

Den største utfordringen gitt koronasituasjonen kan vise seg å være at man grunnet reiserestriksjoner kan få mindre muligheter til å reise til Norge eller få besøk fra Norge og andre land. Søkerne bes derfor om å reflektere over om en slik situasjon vil være noe de føler seg klar for å håndtere.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: