NHO Brussel søker en trainee og en studentpraktikant for våren 2022

Er du samfunnsengasjert og nysgjerrig, med interesse for næringslivet og Norges forhold til EU? Da er kanskje du vår nye trainee eller studentpraktikant!

Vi søker fremoverlente og initiativrike personer som trives både med å jobbe på egenhånd og tett i team. Vi ser gjerne at du har en fagkrets som inkluderer juss, statsvitenskap eller økonomi.  Erfaring fra utenlandsopphold er en fordel, men ingen forutsetning. 

NHO er Norges største arbeidsgiver- og næringslivsorganisasjon – 26.000 bedrifter med 560.000 ansatte i Norge. NHO har hatt kontor i Brussel siden 1974. Her jobber vi sammen med andre norske aktører og næringslivet i Europa for at interessene til norske bedrifter skal ivaretas i den europeiske politikkutformingen. I tillegg til arbeidslivsspørsmål, jobber vi særlig med energi og klima, forskning og innovasjon, handel og saker med tilknytning til det indre markedet. Nærmere omtale av vårt arbeid i Brussel finner du her.  

Gjennom et opphold hos NHO Brussel vil du få direkte innblikk i og erfaring med å bidra til å fremme norske næringslivsinteresser i et bredt spekter opp mot EU – Norges viktigste samarbeidspartner og marked. 

Som trainee eller studentpraktikant vil du  

  • Arbeide integrert sammen med kontorets faste medarbeidere i gjennomføringen av NHOs agenda i Brussel
  • Ha varierte og spennende oppgaver, med muligheter for å lære om og få praktisk erfaring med norsk næringslivs agenda i Brussel og politikken på EU-nivå, bl.a. gjennom å:
  • bidra til å skrive NHO Europanytt og andre rapporter fra Brussel 
  • forberede våre ulike arrangementer i Brussel   
  • representere NHO i ulike sammenhenger i Brussel 
  • møte relevante aktører for NHO fra Europa og Norge 
  • holde innlegg for besøkende grupper 

Fordelingen av arbeidsoppgaver vil gjenspeile nivået og varigheten på de to engasjementene. Vi er et lite kontor, og det vil være en forutsetning at du både som trainee eller praktikant evner å bidra selvstendig til den daglige driften og til et hyggelig arbeidsmiljø.  

Stillingen som trainee har en varighet på 12 måneder, fra 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Det kreves avlagt mastergrad, og det vil bli lagt vekt på skriftlig fremstillingsevne, selvstendighet og relevante tidligere erfaringer. Kandidater som ønsker et noe kortere opphold kan også søke. Trainee'en vil motta et stipend fra NHO under oppholdet. I tillegg legges det opp til at traineer søker om stipend gjennom Erasmus + Grant Agreement.

Stillingen som studentpraktikant gjelder for vårsemesteret 2022, fra 1. januar til 30. juni. Stillingen er i utgangspunktet ulønnet, og det er en forutsetning at praktikanten er tilknyttet et norsk eller europeisk lærested som gir muligheter for gjennomføring av praksisopphold, og finansiering av oppholdet under Erasmus + ordningen.  

Søknadsfristen er 15. oktober 2021. 

Søknad traineestilling.

Søknad studentpraktikant.