NHO Geneo - Leder Stab og utvikling - COO

Vil du være med og forme fremtiden innenfor helsenæring, velferd og oppvekst?

Vi ser etter deg som ønsker å ta en sentral rolle i å bygge vår nye landsforening NHO Geneo. NHO Geneo er i drivende utvikling og vekst gjennom å tilby en samlet enhet for medlemsbedrifter innenfor helsenæring, velferd og oppvekst. For å lykkes i rollen kreves tett dialog og samarbeid med ansatte i lands- og bransjeforening, samt andre ressurspersoner i NHO-fellesskapet. Du vil ta en verdifull og selvstendig rolle i foreningen, fundamentert i en tydelig motivasjon til å understøtte vår videre utvikling, til det beste for medlemmene. Du får bli med å skape noe nytt, for en landsforening med en svært sterk start hittil. Stillingen tilbyr tett operativ dialog med og rapporterer til administrerende direktør.

Sentrale oppgaver

  • Utarbeide overordnet strategisk plan for NHO Geneo sammen med administrerende direktør
  • Ivareta rammeverk for å følge opp fremdriften i landsforeningens prosjekter
  • For- og etterarbeid for foreningens styremøter i tett samarbeid med styreleder og administrerende direktør
  • Følge opp budsjett/regnskap i tett dialog med administrerende direktør
  • Ivareta og følge opp støttefunksjoner som HR, IT ol.
  • Sette opp styrings-/møtestruktur inkl. årshjul i NHO Geneo
  • Ivareta intern opplæring på relevante områder
  • Være system- og prosjekteier for relevante områder

Vi ser etter deg med over fem års relevant erfaring, gjerne fra konsulentvirksomhet. Du har høyere utdannelse og erfaring med å lede (strategiske) prosjekter og følge opp prosjektportefølje, samt besitter gode ledererfaringer. Vi tror du trives med analyser og god struktur, samtidig som du har solid gjennomføringsevne. Andre vil beskrive deg som fleksibel, sympatisk og lojal. Vi er et team som deler på varierte oppgaver og utfordringer, og din evne til å være selvgående, ambisiøs og relasjonsbygger vil komme godt med i lederrollen.

NHO Geneo tilbyr konkurransedyktige arbeidsvilkår. Vi er en pålitelig arbeidsgiver som setter våre ansatte først. Vi tror at et trygt og sunt arbeidsmiljø er et spørsmål om valg, ikke tilfeldigheter. Vi vil ha en variert arbeidshverdag i et godt arbeidsmiljø og legge til rette for egenutvikling og kompetansepåfyll.

Virker dette som en spennende mulighet for deg? Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Head4More ved Bjørn Brudevoll, tlf 468 00 000 eller Siril Skogbrott, tlf. 413 61 473. Vis interesse for stillingen ved å registrere din CV under "søk her" eller via annonsen på www.head4more.com så snart som mulig. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor arbeidsgiver.

Søk her!

Søknadsfrist: Snarest

 

Om NHO Geneo

NHO Geneo er en ny landsforening i NHO som favner bransjene som følger oss gjennom livet. Fra trygge og gode barnehager, via forebyggende helse og trening, nye medisinske løsninger og til god omsorg når et langt liv nærmer seg slutten. Landsforeningen samler bredden i helse- og velferdsnæringen​, med rundt 1.050 medlemmer og 18.500 årsverk.

I det norske velferdssamfunnet har vi en lang tradisjon for et godt samarbeid mellom offentlige, private og ideelle bedrifter. Behovet for helsetjenester øker, samtidig som sektoren vil stå overfor store omstillinger i tiden som kommer. Det offentlige er – og skal være - ryggraden i det norske velferdstilbudet, men vi trenger et godt og sterkt samarbeid mellom offentlig- og privat sektor for å levere og utvikle morgendagens velferdstjenester.

NHO Geneo ble formelt stiftet 29. mars 2022, og lansert 21. april. Det er ved oppstart to selvstendige bransjeforeninger som er medlemmer av landsforeningen: Legemiddelindustrien (LMI) og helse- og velferdsbransjen i NHO Service og Handel. I juni ble også Melanor tilsluttet NHO Geneo.