NHO Service og Handel - advokater

Interesse for individuell og kollektiv arbeidsrett?

Vi tilbyr en spennende stilling i et solid arbeidsrettslig miljø med stor mulighet for vekst og utvikling. Avdelingen består i dag av 8 medarbeidere, og arbeidsmiljøet i avdelingen bærer preg av perioder med høyt tempo, samspill og humor. Vi hjelper hverandre frem og det er rom for faglige diskusjoner. Nå gleder vi oss til å styrke laget. 

NHO Service og Handel organiserer service- og tjenestesektoren. Vi er NHOs nest største landsforening og er den landsforeningen med størst vekst og utvikling.  

Som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon arbeider vi hver dag for å bedre vilkårene for våre medlemsbedrifter, økt sysselsetting og grunnlag for flere seriøse arbeidsforhold i samfunnet. Service- og tjenestebedriftene er avgjørende for fremtidens arbeidsliv, og som advokat hos oss vil du oppleve en hverdag som er både meningsfull og faglig utviklende.

Vi er nå på jakt etter advokater som vil bidra til å videreutvikle NHO Service og Handels arbeidslivsavdeling til det beste for service- og tjenestesektoren. 

Hvem er du? 

En advokat med gode faglige kvalifikasjoner og interesse for kollektiv og individuell arbeidsrett. Arbeidsrettslig erfaring og advokatbevilling er et fortrinn, men ikke avgjørende. Vi søker en kollega som er engasjert, utadvendt og serviceinnstilt og som har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Du bør like å samarbeide, men også ha en selvstendig og målbevisst arbeidsform. Vi legger til rette for faglig utvikling og personlig vekst.

Om stillingen: 

NHO Service og Handel advokater er spesialister i arbeidsrett og yter bistand til de virksomheter som er tilknyttet NHO Service og Handel. Miljøet er faglig stimulerende og til tider hektisk med intensive arbeidsperioder. Arbeidet gir likevel god balanse mellom arbeid og fritid.

Hovedarbeidsoppgaver: 

  • Varierte arbeidsoppgaver innenfor hele spekteret av arbeidsrettslige spørsmål - både individuell og kollektiv arbeidsrett
  • Planlegging og gjennomføring av tarifforhandlinger
  • Tvistebehandling
  • Rådgivning, forhandlinger og kursvirksomhet
  • Delta i et spennende miljø hvor høy kvalitet og rask respons står i sentrum
  • Arbeidet gir godemulighet for prosedyreoppdrag
  • Ta del i NHOs nettverk av advokater og jurister som jobber med arbeidsrett og næringsjus
  • Høringsarbeid

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser og gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte:  

Direktør arbeidsliv Hilde Mjønes Nielsen på telefon: 99 28 64 17 eller hmn@nhosh.no

Senior HR-rådgiver Ella Hellwege på telefon: 48 35 60 56 eller ella.hellwege@nho.no

Søknad med CV og vitnemål sendes innen 27. oktober 2021. 

 

Om NHO SH: 

NHO Service og Handel er NHOs forening for service- og tjenestesektoren. Vi organiserer virksomheter innen bemanning, helse og velferd, sikkerhet, drift og service, handel, frisør og velvære, samt arbeid og inkludering. Vi har vel 6 800 medlemsbedrifter som sysselsetter til sammen 130 000 ansatte.  

NHO Service og Handel jobber næringspolitisk for gode rammevilkår for våre bransjer. Våre medlemstjenester innen arbeidsrett, HR og HMS bidrar til profesjonell utøvelse av arbeidsgiverrollen og god ledelse av service- og tjenestesektoren.