NHO Service og Handel - Prosjektleder

Arbeidsgiver: NHO Service og Handel, stillingen finansieres og knyttes 50 % til prosjekt sammen med LO-forbundet Norsk Arbeidsmandsforbund i de tre første årene.

Stillingstittel: Prosjektleder 100 % (50% partssammensatt prosjekt etter Hovedavtalen LO og NHO)
Frist for å søke: 20. februar 2023
Sted: Næringslivets Hus i Oslo
Varighet: Fast

Vi tilbyr en svært spennende prosjektlederstilling:

  • Vil du jobbe med, og for, sentrale organisasjoner i norsk arbeidsliv?
  • Blir du motivert av å jobbe tett med bedrifter, deres tillitsvalgte og ledere?
  • Har du selvstendig fremdrift og kraft i alle faser av et prosjekt? Også konsolideringsfasen?
  • Har du stålkontroll på struktur, ulike lag og deler av en prosess, setter effektivt sammen program for prosjektsamlinger, motiveres av å utvikle fungerende møteplasser for samarbeidspartnere og prosjektdeltakere, samt gjennomfører workshops ryddig?
  • Evner du å inspirere andre til å jobbe for felles resultater?
  • Tåler du å ha mange baller i luften parallelt? Og ryddig plukke opp dem som kanskje går i bakken?
  • Kan du reise noe i jobben og verdsetter at noen perioder er krevende?
  • Har du god kunnskap om digitale verktøy og kan ta aktivt del i utviklingen av moderne kampanjer? Digital kunnskap om nyttig bruk av digital plattform for samarbeid er en forutsetning for stillingen.

Hvis du i tillegg kan dokumentere gode resultater fra tidligere arbeid og innehar prosjektlederkompetanse, kjennskap til partsforhold, partssamarbeid og forståelse for arbeidslivet håper vi du søker denne stillingen. Vi tilbyr nå en sammensatt og viktig prosjektlederstilling der du får muligheten til å jobbe med sentrale bransjer og organisasjoner i norsk arbeidsliv. Du vil ha kontorplass hos NHO Service og Handel på Næringslivets Hus i Oslo.  

50 % av prosjektlederstillingen vil i de kommende tre årene være knyttet til og finansiert av prosjekt ved Hovedorganisasjonenes Fellestiltak, med LO-forbundet Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel som prosjekteiere og felles styrende. Her vil hovedoppgaven være å lede et stort prosjekt frem til aktuelle mål definert av renholdsbransjen. Les mer om prosjekter via Hovedorganisasjonenes Fellestiltak her og særlig prosjekt Ren tilstedeværelse her.

50 % av stillingen vil bistå de andre bransjene i NHO Service og Handel med å identifisere prosjektomfang og -tema, søknadsprosess, oppstart og prosjektgjennomføring i de til enhver tid avtalte prosjekt. Denne delen av stillingen inngår i staben i NHO Service og Handel. NHO SH er NHOs nest største landsforening og teller 7840 bedrifter fordelt på bransjene drift og service (inkl renhold, skadebegrensningsbransjen og kantine), handel, frisør og velværebedrifter, arbeid og inkludering, bemanning og rekruttering, og sikkerhet- og beredskapsbransjen. 

Vi lover: 

Varierte arbeidsoppgaver, mulighet til å utføre arbeidet med stor arbeidsglede og autonomi, muligheter for læring, nettverksbygging og kompetanseheving, kompetente kolleger i gode omgivelser, at du inngår i NHO Service og Handels lønns- og pensjonsordninger, fleksible arbeidsformer, digitale verktøy og lønn etter avtale.  

SØK HER

For mer informasjon om stillingen: kontakt Ingeborg Malterud ima@nhosh.no eller på telefon 40889558

Velkommen som søker!