Norske Trevarer - forretnings- og medlemsutvikler

#205

Framtida trenger oss. Det gjør Norge også. Vil du bli vår nye Forretnings- og medlemsutvikler?

Norske Trevarer søker et kommersielt hode som kan være med å utvikle en bransjeforening av nærmere 300 stolte trevarebedrifter fra hele Norge. Sammen er vi over 4500 ansatte med en omsetning på godt over 8,5 milliarder kroner.

Markedet gir rom for vekst og bransjen spiller en viktig rolle i å bidra til at Norge kan nå sine bærekraftmål. Vi har en offensiv strategi framover i arbeidet med å legge til rette for økt konkurransekraft, lønnsomhet og verdiskapning hos medlemmene våre. I tillegg skal vi styrke trevarebransjen sin posisjon i markedet. Sentralt i dette arbeidet er opprettelsen av en ny stilling som leder for området forretnings- og medlemsutvikling.

Norske Trevarer vil ha en entusiastisk, initiativrik og målrettet person som er god på å kommunisere, organisere og gjennomføre. Hvis du har et kommersielt hode, ønsker en jobb med mening og har lyst å etterlate deg fotspor i karrieren, så er dette en spennende mulighet for å være med å bidra til våre medlemmer suksess og bransjens posisjon både nasjonalt og internasjonalt.

Hovedoppgaver 
Stillingen er nyopprettet og har som formål å øke organisasjonens inntekter og kunne ivareta medlemmene på en enda bedre måte fremover. Du vil få ansvaret for å utvikle forretningsområder, etablere nye forretningsområder, være med å rekruttere nye medlemmer og bidra til at organisasjonens leveranser overgår medlemmenes forventninger. Hovedoppgaver som vil inngå i stillingen

 • Utviklingen av nye forretningsområder
 • Finansiering av prosjekter og aktiviteter
 • Bransje- og medlemsutvikling
 • Utvikle samarbeidet med våre leverandører
 • Salg av produkter og tjenester
 • Ledelse og utvikling av kurs- og kompetansetilbudet
 • Bidra til utvikling av medlemstilbudet

Kompetansebehov/erfaring:

 • Bachelor eller masterbakgrunn 
 • Kommersiell erfaring
 • Gode digitale kunnskaper
 • Erfaring med bærekraftsarbeid
 • Forretning- og konseptutvikling
 • Salg

Egenskaper
Det å utvise initiativ og ta ansvar for å levere i forhold til mål er grunnleggende krav for denne stillingen. Du bør ha gode samarbeidsegenskaper og trives i kommunikasjon og samspill med alle type mennesker. Organisasjonens størrelse krever gjennomføringsevne og høy grad av fleksibilitet. Du skal påvirke og skape begeistring og må trives med den rollen til alle type virksomheter som spenner fra små lokale håndverksbedrifter til større konsern. Tilpasningsdyktighet og fleksibilitet vil føre deg langt.  

Kontaktperson: Øyvind Sandvik, Daglig leder/Partner i Qualified Professionals, tlf 916 48 782.

Søk her!


Frist: Vi intervjuer fortløpende


Om arbeidsgiver:
Norske Trevare er en bransjeforening som et tilknyttet NHO/BNL. Vår visjon er å forenkle og berike medlemmenes hverdag, gjennom å styrke bransjen og fremme medlemmenes felles interesser.

Våre arbeidsområder er bl.a. å besvare økonomiske, faglige og juridiske spørsmål, samarbeide med myndighetene bl.a. om lovgivning som angår medlemmene, HMS og kvalitetsstyring, fremme næringspolitiske interesser, arbeidsgiver- og tariff, kompetanseutvikling, rekruttering til bransjen og utvikling av utdanning, fag og opplæring samt å fremme samarbeidet i bedriftene og mellom medlemmene.