Prosjektleder - Bærekraftsløftet Møre og Romsdal

Vi etablerer nå et 3-årig regionalt prosjekt, Bærekraftsløftet Møre og Romsdal, som er en del av det nasjonale bærekraftsløftet inngått av LO, KS og NHO, og ser etter en erfaren prosjektleder med kunnskap om og interesse for bærekraft for et 3-årig engasjement.

Prosjektlederen for Bærekraftsløftet Møre og Romsdal har ansvar for å koordinere og drive prosjektet fremover, samarbeide med nasjonalt prosjektsekretariat, og hen rapporterer til styringsgruppen. Arbeidssted vil være i Fremtidslabben i Ålesund, men med utstrakt reisevirksomhet mot kommunene innad i fylket.

NHO Møre og Romsdal har arbeidsgiveransvaret og regiondirektøren vil ha den daglige oppfølgingen og personalansvaret for stillingen. Prosjektstillingen har varighet til oktober 2026, med mulighet for forlengelse dersom det sikres ytterligere finansiering av prosjektet. Lønn etter avtale.

Vi ser etter deg som:

 • Har kunnskap om og interesse for bærekraft. Erfaring fra arbeid med bærekraft i en bedrift, ideell organisasjon eller offentlig sektor og/eller utdanning innenfor bærekraftsområdet vil være en fordel.
 • Har erfaring fra prosjektledelse.
 • Har Kjennskap til kommunale innkjøpsprosesser og lov/regelverk rundt offentlige anskaffelser. Har godt nettverk mot kommuner og/eller næringsliv i Møre og Romsdal vil være en fordel, men ikke en forutsetning.
 • Er selvstendig og kan vise til konkrete resultater.
 • Liker samarbeid og har evne til å skape og utvikle nettverk
 • Har god formidlingsevne og evne til å omdanne komplekse problemstillinger på en enkel og forståelig måte til ulike målgrupper

Oppgaver:

 • Kontinuerlig ha oversikt over bærekrafts arbeidet til kommunene i Møre og Romsdal, og samle det som finnes av tilgjengelig kunnskap og faktagrunnlag
 • Bruke etablerte og utvikle nye møteplasser for nøkkelpersoner i kommuner, bedrifter og organisasjoner i regionen der nye løsninger blir satt på dagsorden.
 • Gjøre prosjektet kjent for kommunene og mobilisere kommuner til å kartlegge status på de ulike bærekraftsmålene – konkrete ambisjoner og prosjekter.
 • Samle, oppsummere og presentere funn fra kartleggingene som er gjort og definere satsingsområder.
 • Arrangere dialogkonferanser mellom kommuner og private bedrifter i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet.
 • Forberede og innkalle til møter i styringsgruppen og følge opp beslutninger i etterkant
 • Være kontaktperson for Møre og Romsdal mot det nasjonale Bærekraftsløftet

Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte regiondirektør i NHO Møre og Romsdal Espen Remme, mobil 976 75 261.

Søk på stillingen innen 16. juni her.
Vi ønsker deg velkommen som søker!

Om Bærekraftsløftet Møre og Romsdal

LO, KS og NHO i Møre og Romsdal er prosjekteier og vil stå bak og følge opp prosjektet sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge med flere..

Alle kommuner i Møre og Romsdal har gjennomført kartlegging av status på hvordan kommunene i Møre og Romsdal ligger an med å nå FNs bærekraftsmål. Prosjektet ønsker nå å identifisere felles utfordringer og fokusområder. Deretter er målet å skape møteplasser mellom kommunene og næringslivet, slik at bedriftene kan presentere sine løsninger. Ved mellom annet å bruke offentlige, innovative anskaffelser er målet å løse sentrale samfunnsutfordringer samtidig som det skapes større markeder for bedrifter, nye arbeidsplasser og på sikt for noen av områdene bærekraftige eksportmuligheter.

For å sikre gode prosesser med bærekraftig omstilling er det viktig å legge godt partssamarbeid til grunn for prosjektet. Det vil derfor være egne mål knyttet til det å sikre godt partssamarbeid som grunnlag for prosjektmetodikken. Det er også et uttalt mål at prosjektet skal sikre kompetanseheving hos kommuner, bedrifter og ansatte innen bærekraftige produkter og tjenester.