Rådgiver - Arbeidsliv

Vil du være med å jobbe for et bærekraftig arbeidsliv?

NHOs avdeling Arbeidsliv søker rådgiver med kompetanse og engasjement for fagområdet. Avdelingens oppgave er å ivareta NHOs medlemmer og interesser ved å utforme politikk som skal gjøre det enkelt å være arbeidsgiver og som sikrer høy yrkesdeltagelse og et velfungerende velferdssamfunn.

For våre medlemsbedrifter er tilgang på arbeidskraft en av de store utfordringene fremover. NHO arbeider derfor aktivt for å få flere i jobb og få flere til å stå lengre i jobb. Vi vil styrke dette arbeidet og søker derfor en rådgiver til Arbeidslivsavdelingen. Andre oppgaver innen avdelingens ansvarsområde som f.eks. pensjons- og forsikringsspørsmål kan også være aktuelt. Stillingen vil gi bred innsikt og læring innen det organiserte arbeidslivet og mulighet til å påvirke utviklingen av et produktivt og velfungerende næringsliv.

Avdelingen samarbeider med andre enheter i NHO-fellesskapet. Sammen utgjør vi et betydelig og bredt fagmiljø med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

 

Arbeidsoppgaver kan være:

 • Delta i utforming av NHOs politikk
 • Komme med forslag til endringer i regelverk og utforming av høringssvar
 • Deltakelse i strategiarbeid
 • Utarbeide analyser og delta i utredningsarbeid
 • Foredrag og kurs, internt og eksternt
 • Utforming av tekster til websider og mediesaker
 • Arrangere seminarer
 • Følge opp og avklare ulike saker/henvendelser
 • Kontakt med departementer, tilsyn, organisasjoner på arbeidsgiver og arbeidstakersiden

Hva kan vi tilby? 

 • Et bredt fagmiljø med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • En variert arbeidsdag i flotte lokaler i Næringslivets Hus
 • Samspill med kompetente, humørfylte og nytenkende kolleger i NHO-fellesskapet
 • En arbeidsgiver som legger til rette for egenutvikling og kompetansepåfyll
 • Konkurransedyktige betingelser

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på masternivå
 • Relevant arbeidserfaring
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Gjerne erfaring med analysearbeid
 • Interesse eller erfaring med politikk eller påvirkningsarbeid

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

Avdelingsdirektør Arbeidsliv Anne Louise Aartun Bye
Mobil: 922 60 139
E-post: anne.aartun.bye@nho.no

eller

Senior HR-rådgiver Ella Hellwege
mobil: 48356056
E-post: ella.hellwege@nho.no

 

SØK HER innen 12. april.