NHO

Innhold

Rådgivere/seniorrådgivere

#205

Vil du bidra til fremtidens bærekraftige næringsliv?

Vi har flere ledige stillinger innen områdene:

 • Næringspolitikk
 • Klima og bærekraft
 • Utdanning og kompetanse
 • Forskning og innovasjon
 • Digitalisering og teknologi
 • Offentlig/privat samarbeid

NHO jobber for et produktivt og bærekraftig næringsliv som skaper de jobbene Norge trenger for å sikre grunnlaget for velferdssamfunnet. Bedriftene er løsningen på de store utfordringene Norge og verden står overfor og vi i NHO jobber for at bedriftene gis forutsigbare og gode rammebetingelser til dette. Fagområdene i NHO favner bredt og nå styrker vi oss ytterligere innenfor sentrale næringspolitiske områder som utdanning og kompetanse, forskning og innovasjon, digitalisering, offentlig/privat samarbeid, klima og bærekraft. Innenfor alle disse områdene, hvor våre medlemsbedrifter ligger i front, vil du være med å gi NHO en sterk stemme i utforming av politikk for fremtidens bærekraftige næringsliv.

Vi ser etter deg som har særlig interesse og et brennende engasjement for næringspolitiske problemstillinger og som også er i stand til å tenke helhetlig og bidra på tvers av ulike fagområder. Du har kunnskap innenfor enkelte av fagområdene og om politiske prosesser, og ikke minst forstår betydningen for den samfunnsmessige utvikling for ett eller flere av disse områdene.

Aktuelle problemstillinger du kan få jobbe med er:

 • Vekst og lønnsomhet kombinert med bærekraft
 • Hva skal til for at bedriftene skal kunne utnytte mulighetene som finnes i digitalisering, teknologisk utvikling og kunstig intelligens?
 • Digitaliseringens konsekvenser for utdanningssystemet, livslang læring og arbeidslivet
 • Hvordan skal vi løse utfordringene for fremtidens velferdssamfunn gjennom offentlig/privat samarbeid?
 • Hvordan styrke samarbeidet mellom kunnskapssektoren og næringslivet for omstilling og bærekraft?
 • Hvordan korte ned veien fra forskning- og innovasjonsgjennombrudd til verdiskaping i bedrift?
 • Hvordan fremme livslang læring for å sikre bedriftene kompetanse og den enkeltes deltakelse i fremtidens arbeidsliv?
 • Hvordan sikre bedriftene gode rammebetingelser for å gjennomføre det grønne skiftet?

Har du lyst til å være med å finne svar på noen av disse eller andre like viktige spørsmål som vil prege samfunnsdebatten og påvirke næringslivet i årene fremover, søk!

Du vil jobbe med engasjerte kollegaer og ledere i flotte lokaler på Majorstua. Vi kan love deg spennende arbeidsdager i en samfunnsviktig rolle med stor påvirkning. 

I tillegg til å ha et sterkt engasjement må du kunne vise til erfaring fra politisk arbeid, akademia, næringsliv eller annen relevant erfaring. Du må ha faglig grunnlag gjennom høyere utdanning i tillegg til å ha veldig gode samarbeidsevner. Mye av vårt arbeid kommuniseres skriftlig, men du må også kunne kommunisere godt muntlig.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med vår rådgiver fra Dfind AS Per Ivar Elton på telefon 90920462 eller HR direktør Vibeke Østensjø på telefon 97598641.

Søknadsfrist er 8.mars. Velkommen som søker! 

 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO arbeider for at organisasjonens 27.600 medlemmer får bedre rammevilkår. Gjennom politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal NHO sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn. Les mer om oss på nho.no.