NHO

Innhold

NHO Nordland - regiondirektør

#205

Foto: Alcoa Mosjøen

Vi søker nå etter deg som har visjoner for næringslivet i Nordland, får gjennomført beslutninger, liker å være ute hos bedriftene, trives i politiske miljøer og er en god leder for medarbeiderne ved regionkontoret.

Nordland har et moderne, variert og konkurransedyktig næringsliv med et høyt teknologisk nivå. Næringslivet består av et stort antall små og mellomstore bedrifter, men også av større virksomheter, særlig innen industrien. Fylket er landets største eksportør av sjømat og blant de største kraftprodusentene i landet. Store deler av Norskehavet går langs kysten av Nordland. Derfor er Nordland også viktig for olje- og gassindustrien. Samtidig er fylket et av Norges viktigste mineralfylker. En stor del av de varene som produseres i Nordland eksporteres til markedene rundt oss og spesielt til EU-landene. Derfor er EØS-avtalen helt avgjørende for næringslivet i Nordland. 


Vi søker nå etter deg som har visjoner for næringslivet i Nordland, får gjennomført beslutninger, liker å være ute hos bedriftene, trives i politiske miljøer og er en god leder for medarbeiderne ved regionkontoret. En viktig del av regiondirektørens oppgaver er å sørge for tett og god dialog med NHOs medlemmer i Nordland, med relevante målgrupper og å jobbe for at vi øker antallet medlemsbedrifter i NHO-familien. 


Som vår nye direktør vil du være blant de foretrukne talspersoner i media, debatter og spørsmål som berører næringslivet i fylket. Du er en leder med naturlig autoritet som arbeider både strategisk og operativt, er løsningsorientert, engasjert og kommuniserer godt på alle nivåer. Vi forutsetter at du har relevant, høyere utdanning og solide samarbeidsevner.
NHO tilbyr den rette kandidaten spennende utfordringer i et av landets viktigste og mest spennende næringsregioner med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

Ønsker du mer informasjon om stillingen ber vi deg ta kontakt med vår rekrutteringspartner Dfind Executive v/senior advisor, Per Ivar Elton, 909 20 462, eller direktør medlem og region NHO, Christian Chramer, 928 82 360 eller cc@nho.no.
 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO skal arbeide for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for en god leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

NHO har ca. 25.000 medlemmer som utgjør ca. 570.000 årsverk. Medlemsbedriftene spenner fra små familieeide bedrifter til multinasjonale selskaper i de fleste bransjer. Utover NHO sentralt, består NHO-fellesskapet av 12 regionforeninger som dekker alle fylkene og 16 landsforeninger som ivaretar medlemmenes bransjeinteresser.

NHO Nordland har ca. 1600 medlemsbedrifter, er kontaktpunkt i regionen for alle NHOs medlemmer, har fire ansatte og holder til sentralt i Bodø sentrum. Regionkontorets oppgaver er bl.a. å drive opinionsskapende arbeid i tett dialog med medlemsbedrifter. Målet er å sikre gode rammevilkår og forutsigbarhet slik at våre medlemmer og næringslivet som helhet blir mer konkurransedyktige og lønnsomme. Vår nåværende regiondirektør blir pensjonist ved kommende årsskifte, og det tas sikte på en periode med overlapping i god tid før det.

Vi søker derfor etter en ny regiondirektør.

Søk på stillingen her!