Seniorrådgiver kompetanse

Bli med på laget i NHOs avdeling kompetanse og innovasjon

Vil du styrke NHOs arbeid med kompetansepolitikk og yrkesfaglig opplæring? Ønsker du å jobbe for kompetanseutviklingen til de unge og for å sikre nok kompetent arbeidskraft til bedriftene?

Bli med på laget i NHOs avdeling kompetanse og innovasjon. Avdelingen består av 9 personer og er del av NHOs område Politikk og myndighetskontakt. Vi jobber med kompetanse, forskning, innovasjon og digitalisering innenfor et bredt spekter av temaer. Vårt arbeid baserer seg på samspill med andre avdelinger i NHO sentralt, regioner, landsforeninger og våre medlemsbedrifter, samt samfunnsaktører innen arbeidsliv, UH-sektoren, forsknings- og innovasjonsmiljøer og politiske beslutningstakere.

Vi forsterker nå vårt team og ser etter deg som vil jobbe for at flere unge gjennomfører videregående opplæring og velger yrkesfag som karrierevei.

Vi tror at du trives med påvirkningsarbeid i skjæringspunktet mellom politikkutvikling og rammevilkår for de unges kompetanseutvikling. Som seniorrådgiver vil du bidra til å styrke NHOs arbeid med kompetansepolitikk for å sikre nok kompetent arbeidskraft til bedriftene og løfte betydningen av yrkesfaglig opplæring i omstillingen mot et grønnere og mer digitalt samfunn. Hos oss vil du være med å forme fremtiden – og vi trenger deg!

Hva kan vi tilby deg?

 • Et godt arbeidsmiljø i et åpent og inkluderende team hvor vi vektlegger kunnskapsdeling og tverrfaglig samarbeid
 • Høyt aktivitetsnivå innenfor et spennende og bredt fagfelt
 • Rom for eget initiativ og engasjement innen rammen for NHOs strategiske og politiske mål
 • Mulighet til å jobbe med sentrale temaer i samfunnsutviklingen

Du vil jobbe med:

 • Å videreutvikle NHOs posisjoner innen fag- og yrkesopplæring
 • Ulike aspekter innen videregående opplæring (VGO), fra rekruttering og gjennomføring til dimensjonering av VGO og tiltak for flere kvalifiserte lærlinger
 • Opprettholde tett kontakt med beslutningstakere og fagpersoner i samfunnet, i NHO-felleskapet og i NHOs medlemsbedrifter
 • Være NHOs representant i Samarbeidsrådet for yrkesfaglig opplæring
 • Lede NHOs forum for Faglige råd

Du har:

 • Yrkesfaglig eller høyere utdanning. Relevant arbeidserfaring innen kompetanse, særlig yrkesfaglig opplæring, kan kompensere utdanningskravet.
 • Relevant arbeidserfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver
 • Bakgrunn fra næringslivet, offentlig sektor eller organisasjon
 • Kunnskap om og interesse for kompetansepolitikk og rammevilkår
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk, kunne forme et treffende budskap til forskjellige målgrupper

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra politisk påvirkningsarbeid og god kunnskap om politiske prosesser
 • Internasjonal erfaring, gjerne knyttet til EU/EØS

Hvem er du?

 • Gode samarbeidsevner og du evner å trekke veksler internt og eksternt der det er hensiktsmessig
 • Selvgående, jobber systematisk og du setter deg raskt inn i nye problemstillinger
 • Utviklingsorientertet, initiativrik og du har et øye for å se nye muligheter og samarbeidsformer
 • Stor gjennomføringskraft og god prioriterings- og vurderingsevne

Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt ved ansettelse.

Det er enkelt å søke jobb i NHO. Du trenger kun å laste opp din CV innen 31. januar.

SØK HER

 

Nysgjerrig på stillingen?

Rebekka Borsch
Avdelingsdirektør Kompetanse og innovasjon
Tlf: 400 44 474
Epost: rebekka.borsch@nho.no

Spørsmål om rekrutteringsprosessen?

Emma Stjärnkvist
HR-rådgiver
Tlf: 920 56 316
Epost: emma.stjarnkvist@nho.no