Velg Skog - daglig leder

Som daglig leder i Velg Skog har du stor frihet i jobben og har mye kontakt med både utdanningsstedene, studentene, næringsaktørene og organisasjoner i skogbruket. I det daglige rekrutteringsarbeidet har du spesiell samhandling med Det norske Skogselskap, de regionale skogselskapene og Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs). Du sitter også i et kompetansemiljø på rekruttering og kommunikasjon i NHO Mat og Drikke. I profileringen deltar du på utdanningsmesser, rådgiversamlinger og karrieredager. Du organiserer også møter og samlinger for elever og studenter.

Det er en fordel med spisskompetanse innenfor kommunikasjon og bruk av sosiale medier, samt god kjennskap til norsk skogbruk, men dette er ikke krav for å kunne jobbe i Velg Skog. Som daglig leder har du gode muligheter til å påvirke og videreutvikle rekrutteringsarbeidet til skogfaget.

Det er stor etterspørsel etter skogfagutdannede kandidater til mange typer jobber i skognæringen og i det offentlige. Skognæringen ser det fortsatt som viktig å satse på rekrutteringsarbeidet gjennom Velg Skog programmet, og ser etter deg som kan løfte denne satsningen videre.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Utdanning på masternivå.
  • God på skriftlig og muntlig kommunikasjon.
  • Erfaring fra prosjektledelse.
  • Evne til å skape og videreutvikle relasjoner.
  • Erfaring med bruk av sosiale medier til kommunikasjon.
  • Kjennskap til norsk skogbruk.
  • Evne til å jobbe selvstendig og ha gjennomføringsevne.

Kontorsted er hos NHO Mat og Drikke, Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27 Majorstuen, Oslo.
Lokalisering kan imidlertid diskuteres ut fra aktuelle kandidaters behov og ønsker. Lønn etter avtale.

For mer informasjon kontakt styreleder i Velg Skog, Olav Veum på tlf. 901 38 998.

Søknad med CV sendes her.

Søknadsfrist: snarest

 

Om Velg Skog

VELG SKOG jobber med rekruttering, kompetanse og omdømmebygging for skognæringen. Velg Skog har 23 medlemmer som dekker hele skogsektoren. Programmet finansieres av medlemmer i næringen, Landbruks- og matdepartementet, Skogbrukets Landsforening og NHO Mat og Drikke, samt midler fra skogbrukets ulike prosjektfond.

www.velgskog.no