Medlemsfordeler

NHO-fellesskapet er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i Norge. Dette gir slagkraft som kommer deg til gode. Vi har nær dialog med politiske myndigheter, og jobber for å styrke næringslivet.

VI TILBYR

Medlemsfordeler

NHO Forsikring
24. september 2014

Skreddersydd og veldig gode betingelser. Som NHO-medlem kan du nå raskt og enkelt tegne person-, skade- og motorforsikringer.

Advokathjelp
Medlemsfordel - 4. januar 2016

Har du behov for konkret rådgivning, ring vårt sentralbord på 2308 8000.

Offentlige anskaffelser
Medlemsfordel - 7. oktober 2013

Våre eksperter på offentlige anskaffelser tilbyr veiledning på spørsmål knyttet til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Medlemsmerket
Medlemsfordel - 7. oktober 2013

Medlemmer som ønsker å vise sin tilknytning til NHO, kan bruke NHOs medlemsmerke. Merket kan for eksempel benyttes på trykksaker, nettsider og annet materiell.

NHO Pensjon

Vi har gjort det enkelt å få et godt pensjonstilbud til din bedrift. NHO Pensjon er en medlemsfordel levert av Storebrand.

19. april 2016
Regionforeninger
Medlemsfordel - 23. august 2013

NHOs 15 regionforeninger tilbyr rask service og rådgivning, møteplasser og lokalkompetanse - der du er. I tillegg har enkelte lands- og bransjeforeninger egen regionforening.

Faglig nettverk
Medlemsfordel - 11. februar 2014

Tilgang til gode møteplasser gir kjærkomment påfyll. Gjennom arrangement og nettverk vil du som medlem kunne dra nytte av kompetansen i NHO-fellesskapet, og møte mennesker med samme interesser, utfordringer og erfaringer. Kurs, seminar og andre møteplasser arrangeres om bransjespesifikke tema, næringspolitiske tema, generelle arbeidsgivertema, fagtema osv.

Din bransje
Medlemsfordel - 7. oktober 2013

De 18 landsforeningene med relevante bransjer, er bedriftens hovedtilknytning til NHO. Her får du og din bedrift råd og hjelp i spørsmål som angår bransjen.

Slagkraft
Medlemsfordel - 8. oktober 2013

NHO-fellesskapet er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i Norge. Dette gir slagkraft som kommer deg til gode. NHO har nær dialog med politiske myndigheter, og jobber for å styrke næringslivet.

Arbeidsgivers verktøy
Medlemsfordel - 8. oktober 2013

NHOs eksperter har laget forskjellige verktøy som hjelper deg i din daglige rolle som arbeidsgiver. Du finner veiledere, sjekklister, maler, kontrakter, spørsmål og svar, nettkurs m.m. på nho.no/minside

Rabatterte fordeler hos våre samarbeidspartnere

Medlemsfordeler

De unike ideene i din bedrift gir deg konkurransefortrinn! Beskytter du dem godt nok? NHO har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Onsagers AS som samarbeidspartner på patent-, varemerke- og designbeskyttelse.
NHOs partner for immaterielle verdier
SAMARBEIDSAVTALE - 4. mars 2015

De unike ideene i din bedrift gir deg konkurransefortrinn! Beskytter du dem godt nok? NHO har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Onsagers AS som samarbeidspartner på patent-, varemerke- og designbeskyttelse.

Gunstig avtale med Kopinor
Medlemsfordel - 14. september 2013

NHO har forhandlet frem en mønsteravtale for kopiering av beskyttet materiale, som gir meget gode betingelser for NHO-medlemmer. NHO har selv inngått tilsvarende kopiavtale, og anbefaler alle medlemsbedrifter som kopierer beskyttet materiale andre har laget, om å gjøre det samme.

Designrådgivning
Medlemsfordel - 7. november 2013

I samarbeid med Norsk design- og arkitektursenter tilbys alle NHO-medlemmer designrådgivning og fri deltakelse på en rekke faglige arrangementer om design.

Som NHO-medlem får du tilbud om forretningsjuridiske tjenester til 15 prosent rabatt og en time gratis førstekonsultasjon gjennom Eurojuris. 
Rabatterte advokattjenester
Medlemsfordel - 9. oktober 2015

Som NHO-medlem får du tilbud om forretningsjuridiske tjenester til 15 prosent rabatt og en time gratis førstekonsultasjon gjennom Eurojuris. 

Rabattert beredskapsavtale
Designrådgivning - 28. april 2015

Bedrifter som ønsker styrket beredskap for sine ansatte på oppdrag i utlandet, kan inngå avtale med Sjømannskirken. NHOs medlemmer tilbys 20 prosent rabatt for en avtale om slike beredskapstjenester.