NHO

Innhold

NHOs arbeidsmiljøfond

Gjennom Arbeidsmiljøfondet kan medlemsbedrifter søke om støtte til tiltak som styrker konkurranseevnen gjennom et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Det vil ikke bli gjennomført ekstern utlysning for fondet i første halvdel av 2020. Ny informasjon kommer høsten 2020.

Fakta om Arbeidsmiljøfondet

  • Etablert i 1987.
  • Et strategisk virkemiddel for NHOs arbeid for et seriøst og mer inkluderende arbeidsliv.
  • Skal bidra til å styrke medlemsbedriftenes konkurranseevne gjennom god standard på helse, miljø og sikkerhet.
  • Har vært blant de største finansieringskilder for arbeidsmiljøforskning og -utvikling i norsk arbeidsliv.
  • Har bevilget støtte til forskning- og utviklingsprosjekter med nærmere 600 millioner kroner siden det ble etablert.
  • Bevilgninger går til medlemsbedriftene og forbedring av arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser.
  • Avkastningen av Arbeidsmiljøfondets kapital er det som benyttes til prosjektstøtte.