NHO

Innhold

NHOs arbeidsmiljøfond

Gjennom Arbeidsmiljøfondet kan medlemsbedrifter søke om støtte til tiltak som styrker konkurranseevnen gjennom et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

NHOs styre har besluttet å ikke gjennomføre en ekstern utlysningsrunde for fondet i 2018. Ny informasjon kommer høsten 2019.

Fakta om Arbeidsmiljøfondet

  • Etablert i 1987.
  • Et strategisk virkemiddel for NHOs arbeid for et seriøst og mer inkluderende arbeidsliv.
  • Skal bidra til å styrke medlemsbedriftenes konkurranseevne gjennom god standard på helse, miljø og sikkerhet.
  • Har vært blant de største finansieringskilder for arbeidsmiljøforskning og -utvikling i norsk arbeidsliv.
  • Har bevilget støtte til forskning- og utviklingsprosjekter med nærmere 600 millioner kroner siden det ble etablert.
  • Bevilgninger går til medlemsbedriftene og forbedring av arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser.
  • Avkastningen av Arbeidsmiljøfondets kapital er det som benyttes til prosjektstøtte.