CV Inger-Marie Sperre

Inger-Marie Sperre, visepresident i NHO. Foto: Moment studio.

Inger-Marie Sperre er daglig leder i Brødrene Sperre AS, en familieeid og -drevet fiskeindustri bedrift lokalisert i Ålesund.

Hun er utdannet jurist, og har tidligere vært dommerfullmektig, politiadvokat og privatpraktiserende advokat. Sperre har politisk erfaring etter 8 år som folkevalgt i Ålesund Bystyre.

Hun har sittet i styret i Sjømat Norge, NHOs organisasjon for Sjømatnæringen, siden 2011, og som styreleder fra 2015. Hun har også vært styremedlem i bla. Rem Offshore og GIEK Kredittforsikring AS.