Bærekraftig produksjon av palmeolje

Publisert 08.10.15

  • Innen utgangen av 2015, skal den palmeolje som benyttes være bærekraftig produsert eller sertifisert ifølge kriteriene til Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

  • RSPO er et internasjonalt initiativ fra en rekke interessenter med målsetting å endre markedet slik at bærekraftig palmeolje blir normen.

  • Bærekraftig produksjon av palmeolje betyr at den skal være produsert med respekt for mennesker, dyr og miljø.

  • Den bærekraftige andelen av produksjonen av palmeolje er økende, og utgjør nå ca. 20 % (sertifisert i henhold til RSPO).

  • Matindustrien ønsker å forhindre at produksjon av palmeolje bidrar til ødeleggelse av regnskog.

  • Selskapene vil gjøre dette ved å redusere etterspørselen etter palmeolje og/eller bidra til at all palmeolje som benyttes skal være bærekraftig produsert, med respekt for mennesker, dyr og miljø.

  • Nøkkelen til redusert avskoging er samarbeid mellom næringsliv, sivilt samfunn og myndigheter.

  • Matindustrien bruker de mest anerkjente sertifiseringsordninger for å garantere at råvarene vi kjøper er bærekraftig produsert. På palmeolje bruker vi RSPO.

RSPO sertifisering
Den Europeiske palmeoljealliansenSe alle våre artikler om palmeolje