Hva er palmeolje?

Publisert 06.10.15

 • Palmeolje er en vegetabilsk olje som utvinnes av fruktkjøttet i oljepalmefrukten.

 • Oljepalmen dyrkes først og fremst i Sørøst-Asia. Indonesia og Malaysia står for ca. 86 prosent av den globale produksjonen.

 • Palmeolje brukes i mat og fôr. Det brukes også i produkter som kosmetikk, rengjøringsmidler og  biodrivstoff.

 • Over en tiårsperiode er verdens produksjon av palmeolje blitt doblet, og utgjør nå 34% av den totale produksjonen av vegetabilske oljer.

 • Verdens palmeoljeproduksjon er i 2014/2015 på 61 millioner tonn.

 • Den bærekraftige andelen av produksjonen av palmeolje er økende, og utgjør nå ca. 20 % (sertifisert i henhold til RSPO).

Palmeoljeforbruk i Norge

 • Forbruket av palmeolje i Norge er synkende i både mat og fôr.

 • Fra 2015 er all palmeolje som brukes til norsk matvareproduksjon sertifisert i henhold til RSPO.

 • Forbruket av palmeolje som ingrediens i matvarer, er estimert til godt under 5000 tonn.

 • Forbruket i fiskefôr er estimert til 1000 tonn.

 • Forbruket av fettsyrer fra palmeolje brukt i husdyrfôr er ca. 21 500 tonn.

 • Norsk forbruk av palmeolje utgjør ca. 0,06 % av total palmeoljeproduksjon.

 • EU landene står for om lag 11% av totalt forbruk.(USDA 2015)

 • India, Indonesia, Kina, Malaysia og Pakistan står for 50% av verdens samlede forbruk av palmeolje (USDA 2015).

  Hvorfor brukes palmeolje?
  Se alle våre artikler om palmeolje