Hvorfor palmeolje?

Publisert 08.10.15

  • Oljepalmen er en arealeffektiv plante. Andre oljeplanter krever større arealer. Raps trenger for eksempel over 7 ganger så stort areal for å gi samme mengde olje.

  • Jordas befolkning øker og trenger stadig mer vegetabilske oljer. Produksjon av palmeolje kommer derfor til å øke.

  • Matindustrien bruker palmeolje fordi den har gode egenskaper.

  • Palmeolje brukes i matvarer for å bevare konsistens, smak og holdbarhet.

  • Palmeolje kan bli benyttet i fiskefôr for å binde ulike oljer i fôret sammen. Palmeolje er dessuten en god fôrråvare for fisk. I dag brukes likevel palmeolje i svært liten grad i fiskefôr.

  • Palmeolje brukes i husdyrfôr får å gi riktig fettsammensetning og fordi palmeoljen har egenskaper som er viktig for dyrets fordøyelse.


    Les mer om palmeolje i kraftfôr
    Les mer om palmeolje og fiskens ernæringSe alle våre artikler om palmeolje