NHO mener

Publisert 08.10.15

  • Norge og norsk næringsliv skal være med å ta et globalt ansvar. Vi vil bidra til å gjøre bærekraftig produksjon til den mest lønnsomme.

  • Norsk næringsliv støtter bevaring av regnskogen gjennom å stille krav lokalt, og ved å støtte opp om regionale og internasjonale tiltak som New York-erklæringen om skog.

  • Norske bedrifter er og skal være ledende på bærekraftig produksjon. De stiller og skal stille strenge krav til råvarene de importerer.

  • Samarbeid mellom myndigheter, industri og NGOer er veien å gå for å finne løsninger som bevarer regnskogen.

  • Matindustrien bidrar til bevare regnskogen ved å redusere etterspørselen etter palmeolje, og/eller ved å bidra til at all palmeolje som benyttes skal være bærekraftig produsert, med respekt for mennesker, dyr og miljø.    Bærekraftigproduksjon av palmeolje
    Se alle våre artikler om palmeolje