Nyhetsarkiv

 1. Palmeolje i fôr

  9. oktober 2015 | Palmeolje

  Fôrindustrien mener at det på kort sikt er viktigst å stimulere at en større andel av palmeoljeproduksjonen skjer på en bærekraftig måte.

 2. Forbruk av palmeolje

  9. oktober 2015 | Palmeolje

  Palmeolje er den mest brukte vegetabilske olje i verden. Verdens palmeoljeproduksjon er på ca. 61 millioner tonn årlig.

 3. Derfor brukes palmeolje

  9. oktober 2015 | Palmeolje

  Palmeolje har tekniske og smaksmessige egenskaper som gjør den godt egnet til bruk i matproduksjon.

 4. Sertifisering

  9. oktober 2015 | Palmeolje

  Sertifisering av palmeolje skal garantere at produktet oppfyller de krav som er satt til produksjon, foredling og handel med varen.