Forbruk av palmeolje

Palmeolje er den mest brukte vegetabilske olje i verden. Verdens palmeoljeproduksjon er på ca. 61 millioner tonn årlig.

Det er behov for raske tiltak for å forhindre at økt etterspørsel etter palmeolje resulterer i ødeleggelse av regnskog

Publisert 09.10.15

Palmeolje

Over en tiårsperiode er verdens produksjon av palmeolje blitt doblet, og utgjør nå vel 34 prosent av den totale produksjonen av vegetabilske oljer. Denne utviklingen ventes å fortsette på grunn av befolkningsveksten, økt kjøpekraft på globalt nivå, og økt etterspørsel etter palmeolje som biodrivstoff. 

Det er behov for raske tiltak for å forhindre at økt etterspørsel etter palmeolje resulterer i ødeleggelse av regnskog.

Hovedårsaken til doblingen av verdens produksjon av palmeolje er befolknings- og velstandsvekst i Asia. India, Indonesia, Kina, Malaysia og Pakistan står alene for 50 % av verdens samlede forbruk av palmeolje (USDA 2015). Til sammenligning står EU landene for om lag 11 % av totalt forbruk.

Derfor brukes palmeoljeSe alle våre artikler om palmeolje