Mål om sertifisering av palmeolje nådd

Palmeolje brukes mindre, men den som brukes er sertifisert, viser en ny rapport.

#205

Illustrasjonsfoto: Jaggat Rashidi/Shutterstock

Publisert 01.09.16

Bedriftene som i 2014 ble enige om å sette felles mål for 2015, har alle nådd eller nesten nådd målet om 100 prosent sertifisert palmeolje. Og stadig mer av oljen er sporbar. Flere er dessuten nær ved å nå målene de satte for 2018.

Dette fremgår av rapporten som nå er fremlagt av Det norske initiativet for bærekraftig palmeolje.

Bedriftenes krav og etterspørsel etter sertifisert og bærekraftig produsert palmeolje, har bidratt til at bærekraftig råvareproduksjon blir alminnelig bransjepraksis.

Arbeidet med interessentdialog, forbedringsarbeid i leverandørkjeden og reduksjon i bruken av palmeolje har gitt resultater og vil fortsette. Samtidig har bedrifter som har mulighet til det, fjernet palmeoljen fra en rekke produkter.

Rapporten kan du lese her