Palmeolje i fôr

Fôrindustrien mener at det på kort sikt er viktigst å stimulere at en større andel av palmeoljeproduksjonen skjer på en bærekraftig måte.

Separate og lukkede verdikjeder der man unngår å blande råvarer fra ulike møller skal gjøre sporingen av det som handles bedre.

Publisert 09.10.15

Palmeolje

Totalproduksjonen av palmeolje er ca. 61 mill. tonn. Av dette er ca 20 % eller 12 mill. tonn, sertifisert som bærekraftig i henhold til RSPO. Noe av dette er sporbart tilbake til område og møller, men en god del blandes med ikke-sertifisert palmeolje. 

Mer av produksjonen skal være bærekraftig

At et parti med sertifiserte palmeoljeprodukter kan spores, betyr ikke at produksjonen er "ekstra" bærekraftig. Forskjellene ligger i at det er opprettet separate og lukkede verdikjeder der man i liten eller ingen grad blander råvarer og fraksjoner fra ulike møller, og at volumene som handles derfor kan spores. Å etablere denne type adskilte varestrømmer er svært kostnadskrevende så lenge ikke større deler av produksjonen skjer bærekraftig.

Siden bare 20 % av produksjonen foregår bærekraftig, mener fôrindustrien at det på kort sikt er viktigst å stimulere til omlegging av produksjonen, slik at en større andel av produksjonen skjer på en bærekraftig måte.

Sertifiserte småbønder 

Fôrindustrien kjøper derfor sertifikater, der pengene går til de småbøndene som er sertifisert. På den måten er bedriftene sikret at mest mulig av merkostnaden går til å stimulere bærekraftig produksjon, og minst mulig går til spille i mer krevende logistikklinjer med separat frakt, som dessuten bidrar til større miljøbelastninger.

Bedriftene vil samtidig arbeide for å redusere bruken av palmeolje, og erstatte palmeolje med alternative råvarer. I produkter der man av teknologiske eller ernæringsmessige årsaker fortsatt bruker palmeolje som ingrediens, vil bedriftene gå over til sporbar og bærekraftig produsert palmeolje så snart leverandørene har etablert kostnadseffektive varestrømmer.

Sertifisering av palmeolje
Se alle våre artikler om palmeolje