Sertifisering av palmeolje

Sertifisering av palmeolje skal garantere at produktet oppfyller de krav som er satt til produksjon, foredling og handel med varen.

Den ideelle organisasjonen Roundtable on Sustainable Oil (RSPO) har som målsetting er å endre markedet slik at bærekraftig palmeolje blir normen.

Publisert 09.10.15

Palmeolje

Hva er sertifisering?

Sertifisering er en bekreftelse på at et produkt eller en produksjon tilfredsstiller en standard, det vil si bestemte krav og kriterier. Bekreftelse av at standarden er innfridd gjøres av uavhengige revisorer. Sertifisering brukes i stort omfang i mange bransjer.

Sertifisering av palme skal garantere at produktet oppfyller de krav som er satt til produksjon, foredling og handel med varen. Ulike sertifiseringsordninger kan ha ulike standarder. Gjennomgående skal de sikre at varen er produsert med respekt for mennesker, dyr og miljø.

Sertifisering av palmeolje

Palmeolje og palmeoljebaserte råvarer importert til Norge er sertifisert av organisasjonen Roundtable on Sustainable Oil (RSPO).

RSPOs målsetting er å endre markedet slik at bærekraftig palmeolje blir normen. 
RSPO er en ideell organisasjon som samler interessenter fra frivillige organisasjoner (NGOer) med WWF i spissen, palmeoljeindustri, prosessindustri, matindustri, detaljhandel og banker og investorer.

RSPO har utviklet en global standard for bærekraftig palmeolje kjent som RSPOs prinsipper og kriterier. For tiden har RSPO mer enn 2 000 medlemmer fra hele verden, og RSPO-sertifisert bærekraftig palmeolje står for 20 prosent av den globale palmeoljeproduksjonen. Mange europeiske raffinerier, produsenter av forbruksvarer og forhandlere er RSPO-medlemmer. Et økende antall medlemmer forplikter seg til å bytte til 100 prosent sertifisert bærekraftig palmeolje.

Noen norske bedrifter, og flere multinasjonale selskaper med bedrifter i Norge er medlem av RSPO. I tillegg er de største leverandørene til vårt marked medlemmer.

Alle bedrifter som har sluttet seg til palmeoljeinitiativene i norsk matindustri, har forpliktet seg til å bare benytte bærekraftig produsert palmeolje, enten ved at den er RSPO-sertifisert eller på annen måte dokumentert innen utgangen av 2015.

Hvordan fungerer RSPO

RSPO har to sertifiseringsordninger. En for produksjon og en for handel.

Den første sørger for at gårdene som dyrker oljepalmer, og møller og andre videreforedlere, tilfredsstiller krav til at produksjonen skjer bærekraftig.

Den andre skal sikre at palmeolje som selges som bærekraftig, faktisk er produsert av sertifiserte plantasjer.

Sertifiseringsordningen for handel med oljepalmeprodukter har 4 modeller for handelen, som alle i like stor grad bidrar til omlegging til bærekraftig produksjon av palmeolje.

De fire modellene for handel med oljepalmeprodukter

 1. Book and claim (B&C):
  Kjøp av sertifikater. Her vet ikke kjøper om palmeoljen kommer fra en sertifisert gård eller ikke, men ved kjøp av sertifikat bidrar man til å støtte bærekraftig produksjon av palmeolje.  Administreres av Green Palm: www.greenpalm.org

 2. Mass Balance (MB):
  Sertifisert og ikke-sertifisert palmeolje blandes. Andelen sertifisert palmeolje kontrolleres gjennom RSPO eTrace: www.eTrace.rspo.org
 1. Segregert palmeolje (SG):
  Palmeoljen er utelukkende dyrket på RSPO-sertifiserte gårder, og sporbar tilbake til det enkelte område og mølle, men ikke til den enkelte gård. 
 1. Identity Preserved (IP):
  Sertifisert palmeolje holdes separat i hele kjeden og kan spores tilbake til mølle og gård.

Disse fire sertifiseringsmodellene bidrar i like stor grad til omlegging til bærekraftig produksjon av palmeolje. Hovedforskjellen mellom de fire modellene er at kjøper, ved bruk av palmeolje fra en av de to sistnevnte modellene (IP og SG), vet at han bare mottar sertifisert vare.  

Ved bruk av palmeolje fra sertifiseringsmodellen MB, får kjøper en vare som er en blanding av sertifisert og ikke sertifisert palmeolje.  Her selges det aldri mer palmeolje enn den mengde sertifisert palmeolje som inngår i blandingen.

Ved bruk av palmeolje fra sertifiseringsmodellen B&C, vet kjøper ikke om palmeoljeproduktet i sluttproduktet kommer fra sertifisert vare, men prisen for sertifikatet går til primærprodusenter og småbønder som produserer i henhold til RSPO-standarden.  RSPO-sertifisert palmeolje har ingen merverdi om det ikke finnes kjøpere.  Det er en utbredt oppfatning at kjøp av sertifikater gjennom B&C er en effektiv måte å skape en rask vekst i markedet for RSPO-sertifisert palmeolje.

RSPO-standaren
Den Europeiske palmeoljealliansenLes slle våre artikler om palmeolje