Samferdsel

Samferdsel er blant de viktigste forutsetningene for vekstkraftige bedrifter. Norske bedrifter har et dårligere transporttilbud enn mange av våre handelspartnere. Norsk samferdsel må opp på en akseptabel standard. Avstandsulempene til markedene må ned gjennom en sterk og målrettet satsing i ny infrastruktur.

Samferdselsbudsjettet utgjør cirka 4,8 prosent av det totale statsbudsjettet for 2017

Samferdsel mot 2030

Nyheter

 • Det store gjennombruddet for vei og bane

  - Dette er en historisk satsing full av gode nyheter for alle som frakter varer og som skal på jobb, sier NHOs Per Øyvind Langeland om Regjeringens Transportplan.

  5. april 2017
 • Utfordringene er regionale

  Oslo og Akershus i en og samme region ville løst mange utfordringer som nå dukker opp. E18 vil ta lengre tid og bli dyrere. Fornebubanen drar ut i tid. Dette kunne vi unngått, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

  24. januar 2017
 • Transportplan: Gjennomslag for bedriftene

  - Dette ser ut som en transportplan som svarer på næringslivets behov. Det er NHO-sjef Kristin Skogen Lunds dom over det som foreløpig er kjent om ny Nasjonal Transportplan (NTP).

  2. mars 2017
 • Går foran i satsing på hydrogen

  UnoXs første hydrogenstasjon ble åpnet med brask og bram i Sandvika forrige uke. Oslo og Akershus går foran i satsning på hydrogen.

  1. desember 2016

Publikasjoner

 • Vi er næringslivet

  Mindre bedrifter skaper viktige verdier for samfunnet. For å kunne gjøre det, trenger de en politikk som styrker deres konkurransekraft.

  24. juni 2013
 • SamferdselsLøftet

  SamferdselsLøftet er NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014-2023. NHO vil øke investeringene til samferdsel kraftig – 65 prosent – de neste ti årene. NHO vil også ha raskere gjennomføring.

  26. mars 2012
 • Reiselivets Samferdselsløft

  Norge har et stort potensial som turistland. Men norske reiselivsprodukter oppleves som lite tilgjengelig, ikke minst på grunn av dårlig standard på deler av samferdselsnettet.

  10. februar 2011
 • KollektivLøftet

  KollektivLøftet er en oppfølging av et viktig satsingsområde i SamferdselsLøftet (NHOs samferdselspolitiske dokument). Urbanet Analyse AS har vært sekretariat og bistått i utarbeidelsen av policydokumentet etter innspill fra NHO-fellesskapet.

  1. juni 2009

Kontakt

Thomas Felde

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

thomas.felde@nho.no
Telefon
23088328
Jan-Bertil Lieng

Politisk rådgiver

Region

jan-bertil.lieng@nho.no
Telefon
23088314