Publikasjoner

Vis filtrering

68 resultater

Type dokument
Velg område
68 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. På ville veier – om avgifter, insentiver og finansiering i veisektoren

  En ny rapport viser at dagens veifinansiering ikke er bærekraftig og at næringslivet bærer en stadig større andel av brukerfinansieringen av veiene.

 2. Næringslivets bidrag til FNs bærekraftsmål

  Norske bedrifter ser positivt på invitasjonen fra myndighetene om å ta en viktigere rolle i utviklingspolitikken. I denne rapporten illustreres hvordan norske bedrifter allerede på en aktiv måte responderer på bærekraftsmålene.

 3. AFP: Endelig rapport

  Her finner du evalueringen av AFP-ordningen fra desember 2017, både kort og full versjon.

 4. Innspill til ny Stortingsmelding om offentlige anskaffelser

  NHO viser til Nærings- og fiskeridepartementets ønsker om innspill til det forestående arbeidet med ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser.

 5. Økonomisk overblikk 2/2018

  En rekke bedrifter melder om at det blir stadig mer krevende å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Temadel: Skatt i en globalisert verden.