Publikasjoner

7 resultater

Type dokument
Velg område
7 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. NHOs høringsinnspill om full bredbåndsdekning og gigabitsamfunnet

    Her kan du lese NHOs innspill til "Dokument 8:116 S (2021-2022) - Representantforslag om full breibandsdekning og realisering av gigabitsamfunnet innan 2025". Dette er sendt til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

  2. NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

    NHOs har avgitt høringssvar om NOU 2019: 15, om Taushetsplikt for skatterådgivere og opplysningsplikt for såkalte skattearrangementer.

  3. Høring - kildeskatt på renter og royalty mv

    NHO mener det ikke er behov for å innføre kildeskatt på renter og royalty, heller ikke på leie av fysiske eiendeler.