Publikasjoner

Vis filtrering

12 resultater

Type dokument
Velg område
12 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. NHOs kompetansebarometer 2020

  En kartlegging av NHOs medlemsbedrifters og øvrige norske bedrifters kompetansebehov i 2020.

 2. Samferdselsløftet - Næringlivets samferdselspolitikk 2022-2033

  Samferdselsløftet utdyper og konkretiserer de politiske løsningene som må på plass de neste årene for at vi skal lykkes med en mer effektiv ressursbruk og en fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til næringsutvikling i hele landet.

 3. BCG-rapport: Norway’s competitiveness in the energy transition

  BCG har i samarbeid med NHO utviklet en temperaturmåler for Norges konkurranseposisjon i den grønne omstillingen. Resultatet viser at vi har et godt utgangspunkt, men at vi må ta grep for å følge de beste.

 4. Tjenestenæringene i Norge mot 2050

  Menon Economics har sett nærmere på den historiske utviklingen til tjenestenæringene i Norge, og analysert viktige trender og drivere som vil påvirke utviklingen i tjenestenæringene frem mot 2030 og 2050.

 5. Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?

  Menon Economics har sett nærmere på hva data betyr for verdiskaping, arbeidsplasser og samfunnet. Rapporten synliggjør potensialet som ligger i å skape ytterligere verdi av data i årene fremover.

 6. Biobaserte verdiskaping - fremtidsperspektiver

  Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) har sett nærmere på potensialet for økt omsetning i de bioverdikjedene som bygger på det norske jordbrukets, havbrukets og skogbrukets ressurser og forutsetninger.

 7. Biobaserte verdikjeder

  SINTEF har kartlagt mulighetene for verdiskaping og sysselsetting innenfor biobaserte næringer i Norge frem mot 2050, både innenfor marine og landbruksbaserte verdikjeder.

 8. Fremtidsmuligheter i maritime næringer

  På oppdrag fra NHO og Norges Rederiforbund har SINTEF Ocean kartlagt mulighetene for verdiskaping og sysselsetting innenfor maritime næringer i Norge frem mot 2050.

 9. Fremtidens verdiskaping innen energi og industri

  SINTEF har som del av kunnskapsgrunnlaget for energi- og industrisektoren i veikartet bidratt med en analyse av fremtidig muligheter for verdiskaping innen energi og industri.