Hovedavtalen mellom LO og NHO 2018-2021

Her kan du laste ned Hovedavtalen mellom LO og NHO. Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer. Download English version of Basic Agreement 2018 - 2021 LO-NHO with supplementary agreements.

Sammen med Hovedavtalen LO-NHO 2018-2021 følger tilleggsavtaler og NHOs kommentarer.

Se også oversikt med alle tariffavtaler som NHO er part i (tariffavtaler.nho.no)

Kommentar til Hovedavtalen
Tidligere leder av NHOs Arbeidsrettsavdeling, advokat Erik C. Aagaard, har skrevet en kommentarutgave til Hovedavtalens del A for NHO-LO og NHO-YS.

Kommentarutgaven redegjør for når de forskjellige bestemmelsene kom inn i Hovedavtalen, bestemmelsenes bakgrunn og forståelse, partenes syn på bestemmelsen samt den relevante rettspraksis fra Arbeidsretten.

Pris medlem: 100,-
Pris ikke medlem: 150,-

Bestill pr. e-post: Linda Johansen, NHO