NHO

Innhold

Årsmøte NHO Agder 2021

  • 15. apr 2021Kl. 17:00–21:00
  • TBA

Hold av kvelden! Formell innkalling med dagsorden og tilhørende årsmøtedokumenter, samt invitasjon til etterfølgende program med middag, sendes medlemsbedriftene i god tid før årsmøtet.

Vi vil da også komme nærmere tilbake til hvor årsmøtet vil finne sted i Kristiansand, eller om det på grunn av smittevernhensyn må gjennomføres digitalt.

Vi gjør også oppmerksom på at NHO foreslår å oppheve alle regionale vedtekter, inkludert vedtektene til NHO Agder. NHOs vedtekter for regionforeningene skal imidlertid justeres og moderniseres, slik at det gjelder en felles og lik styringsstruktur i og for alle regionforeningene. I henhold til § 8 i vedtektene til NHO Agder skal vedtektsendringer skje på årsmøtet, og forslag må være sendt medlemsbedriftene minst to måneder på forhånd. 

Det foreslås derfor at NHO Agders eksisterende regionale vedtekter oppheves. Vi viser for øvrig til vedlagt saksfremlegg, som også begrunner bakgrunnen for endringsforslaget nærmere.  Varsel inkludert saksdokumenter er sendt ut til alle medlemsbedrifter 15. februar. 

Dersom du har spørsmål til endringer i NHOs felles vedtekter for regionforeningene, eller andre spørsmål omkring årsmøtet kan du ta kontakt med advokat Arnfinn Jensen på e-post arnfinn.jensen@nho.no.