NHO

Innhold

Webinar

Webinar: Kompetanseheving innen yrkesfagene, også kalt DEKOMP-y

7. mai 2021, Kl. 08:30–09:15 Digitalt møte
Påmeldingsfrist 06.05.2021

Visste du at det finnes en tilskuddsordning for kompetanseutvikling innen yrkesfagene, såkalt DEKOMP-y. Målet for ordningen er å styrke det langsiktige samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. Velkommen til digitalt kompetanseverksted og lær mer om mulighetene.

Dekomp-y står for «Desentralisert ordning for kompetanseutvikling innen yrkesfagene». Målgruppen for møtet er lærebedrifter/opplæringskontor, faglig ledere, instruktører og prøvenemnder.

Program: 

Det er også satt av tid til spørsmål. Vi oppfordrer til aktiv erfaringsdeling og bidrag fra deltakerne.

Arrangementet er gratis.  Det digitale møtet gjennomføres på Teams. For å få tilsendt møte-lenke er det viktig at du melder deg på her innen 6. mai

Fakta om DEKOMP-y
Agder fylkeskommune mottar statlige midler til kompetanseheving innen yrkesfagene, også kalt DEKOMP-y. Mål for ordningen er å styrke det langsiktige samarbeidet skole og arbeidsliv. Tiltakene skal ikke gi studiepoeng.

Målet for ordningen er:

  • Styrket kompetanse og kvalitet i videregående skoler og i lærebedrifter utfra lokale behov.
  • Langsiktig og styrket samarbeid mellom skole og næringsliv.
  • Gjensidig kompetanseutvikling ved utveksling av kunnskap og erfaring mellom aktørene i fag- og yrkesopplæringen.

Målgruppene for kompetansetiltakene i ordningen er:

  • Yrkesfaglærere i videregående skoler
  • Instruktører og faglige ledere som gir opplæring i bedrift
  • Prøvenemndsmedlemmer

Søknadsfristen for 2021 er 15.mai.
Les mer om ordningen på agderfk.no.