NHO

Innhold

Lansering av Samferdselsløftet i Agder

 • 2. mar 2021Kl. 08:15–10:30
 • Digitalt
 • Gratis
 • PÃ¥meldingsfrist 01.03.2021

Verdien av at Norge bygger en fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til mobilitet og næringsutvikling i hele landet er stor. På denne digitale konferansen vil du få høre mer om næringslivets innspill til Nasjonal Transportplan.

God mobilitet er avgjørende for å realisere muligheter i hele landet. Det er en forutsetning for at bedrifter kan eksistere og vokse. For at de kan skape jobber, tiltrekke seg kompetanse og utvikle løsninger. God mobilitet og næringsutvikling er to sider av samme sak. 

Transportsektoren er vår største utslippssektor, og næringstransporten står for to tredeler av disse transportutslippene. Det neste tiåret skal disse utslippene halveres

Samferdselsbudsjetter og transportplaner handler om å løse dagens utfordringer. Vi skal redusere avstandsulemper, bygge vei og bane, og utvikle bo- og arbeidsmarkedsregioner og realisere klimaambisjonene .    

Her vil du møte næringslivsledere, politikere og få en  gjennomgang av våre viktigste innspill til NTP.
 

Nasjonalt program starter klokken 08:15. Sendingen streames.
NHOs samlede innspille til neste NTP overrekkes statsråden med påfølgende innlegg og diskusjon. Blant gjestene er Ole Erik Almlid og Knut Arild Hareide. 

Fra klokken 09.30 overtar regionalt program i Agder. Sendingen streames.

 • Velkommen, v/ NHO Agder
 • Regionens forventninger til ny NTP, Arne Thomassen, Agder fylkeskommune
 • E18 og E39: derfor er Nye veiers prosjekter så viktige for Sørlandet,                      Næringsforeningen i Kristiansand-regionen
 • Moderne infrastruktur for fremtidsrettet industri, Morten Haakstad, Arendal Næringsforening
 • Hvordan kan kommunene bidra til bedre veiutbygging?, Per Kristian Lunden
 • Har Agder Norges dårligste veier?, Julie Rosenlind Falch, MEF
 • Byvekstavtale for Kristiansand og ny ringvei: hva er veien videre?,  Jan Oddvar Skisland
 • Dette vil NTP bety for Nye veiers portefølje i Agder,  Nye veier
 • Det politiske arbeidet med NTP, Hans Fredrik Grøvan

Stream