NHO

Innhold

Arrangement, Webinar, NHO Agder

NHO Agders digitale HR-møteplass: Bedriftsintern opplæring (BIO)

16. apr 2021, kl. 08:30–09:30 Digitalt møte
Gratis
Påmeldingsfrist 15.04.2021

Visste du at bedrifter som gjennomfører opplæring av egne ansatte kan få tilskudd? Velkommen til digital HR-møteplass og lær mer om mulighetene til å søke BIO-midler.

Bedriftsintern opplæring (BIO) skal gå til kompetanseheving av ansatte slik at bedriften skal klare nødvendig omstilling – enten i form av endring i bedriftens produksjon eller i form av etablering på nye markeder. I forbindelse med koronakrisen har regjeringen bevilget ekstra midler til BIO.  

På NHO Agders digitale HR-møteplass får vi besøk av Agder fylkeskommune, Parat Halvorsen og Smag & Behag.  De skal svare ut hva BIO-midler er og gi eksempler på hvordan du som bedrift kan få nytte av tilskuddsordningen. 

Program: 

  • Velkommen, Anne Klepsland Simonsen, NHO Agder
  • BIO-midler: Hvem, hva og når? Torleiv Olavson Momrak, Agder fylkeskommune
  • Bedriftscaser med bedriftsledere som fikk innvilget BIO-midler i 2020:
    • Muligheter i nye markeder, Elise Løvland, Parat Halvorsen
    • Mer kunnskap til dyktige fagfolk, Margrethe Svinøy, Smag & Behag

Det er også satt av tid til spørsmål. Vi oppfordrer til aktiv erfaringsdeling og bidrag fra deltakerne.

Arrangementet er gratis og kun for medlemsbedrifter i NHO Agder.  Det digitale møtet gjennomføres på Teams. For å få tilsendt møte-lenke er det viktig at du melder deg på her innen 15. april