NHO

Innhold

Future impact - lederprogram for deg som skal lede endringer, nå og i fremtiden

 • 5. feb 2020til 16. nov 2020
 • Programkostnad 23 900,00 eks mva per semester Overnatting og reise på egen regning
 • Påmeldingsfrist 24.11.2019

Future impact er et lederprogram for deg som skal lede endringer, nå og i fremtiden. Søknadsfristen er 24. november med oppstart i februar 2020.

#205

Future impact er et program som er utviklet i samarbeid mellom private og offentlige aktører – NHO, KS, DnB og fylkeskommunen- og tar sikte på å heve kompetansen til deltakerne spesielt innen bærekraft og digitalisering.

Klimakrise, svak økonomisk vekst og en aldrende befolkning vil prege fremtiden. Men hvordan kan bærekraftige løsninger og teknologi skape nye muligheter? Gjennom syv samlinger møter du nasjonale og regionale toppnavn som inspirerer, engasjerer og forklarer. 

De syv samlingene strekker seg gjennom hele året, og er bygget opp med ulike temaer. På samlingene vil vi gå gjennom bl.a. ledelse, digital transformasjon, kommunikasjon og bærekraftig forretningsutvikling, og vi får besøk av virksomheter og ledere som former fremtiden. Samlingene gjennomføres i Agder, Oslo og Brüssel, og vi samarbeider tett med Universitetet i Agder for å sikre solid faglig forankring.

Mål: 

 1. Forstå endringer, utforme og påvirke muligheter
 2. Styrke konkurransekraften til virksomhet og landsdel
 3. Lære å lede endringer og innovasjon
 4. Innsikt i strategisk samfunnsforståelse
 5. Bygge nettverk på tvers av bransjer og funksjoner

Søknadsfristen er 24. november med oppstart i februar 2020.

 • Oppstart: Februar 2020
 • Varighet: 2 semestre
 • Pris pr deltaker: 23.900,- per semester. Opphold og reiseutgifter kommer i tillegg. 
 • Målgruppe: Nøkkelpersoner i offentlig og privat sektor.
 Søknadsprosess:
 • Deltakere søker via søknadsskjemaet på NHOs nettside. Følg veiledningen.
 • Du vil bli bedt om å skrive noen linjer om deg selv og legge ved filmsnutt på ett minutt om hvorfor du vil bli en del av fremtidens lederskap.
 • Arbeidsgiver anbefaler/godkjenner søknaden.
 • Intervju live eller via skype.
 • Styringsgruppen sorterer.
 • Hvem som blir tatt opp, avgjøres umiddelbart etter søknadsfristen 24. november.
Kriterier for å delta:
 • Du må være motivert for lederoppgaver, høyere lederoppgaver og styreverv.
 • De må ønske å få styrket selvinnsikt, motivasjon og handlekraft til å nå dine mål.
 • Du og bedriften må prioritere deltakelse i alle deler av programmet.

Lurer du på noe? Kontakt oss på futureimpact@nho.no