NHO

Innhold

Bymiljøkonferansen

Tema på årets bymiljøkonferanse er mobilitet og byutvikling. Få ny innsikt og delta på viktige debatter!

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl åpner konferansen. Det blir innlegg om regjeringens politikk for de store byene, Oslos satsing på klima, byutvikling og reduksjon av personbiltrafikk, kompakt byutvikling, transportpolitikk, cool planning og mobilitetsplanlegging i private og offentlige virksomheter.

Konferansen har en bolk om mulige målkonflikter i samferdselspolitikken. Samtidig som det bygges veier som aldri før, skal klimautslippene ned og personbiltrafikken skal ha nullvekst. Det er også mål om å utvikle større og sterkere regioner.  Kan alt dette gå i hop? 

På slutten av konferansen blir det politisk debatt om disse potensielle målkonfliktene.

Bakgrunn for konferansen:
ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen arrangerer konferansen. Hensikten er å bidra til miljøvennlig by- og tettstedsutvikling i Kristiansandsregionen.

Les mer om Bymiljøkonferansen.