NHO

Innhold

CO2-fangst og lagring

  • 21. nov 2018Kl. 18:00–19:30
  • CoWorx Markensgate 8, Kristiansand
  • Påmeldingsfrist 15.11.2018

Vi vil få høre hvordan CO2-fangst kan gjøres på et anlegg, og hva som er potensialet rundt om i verden. Det blir også informasjon om alternative teknologier for fangst og lagring, og hvilke teknologier som kan være aktuelle i fremtiden.

CO2-utslippet fra alles husholdningsavfall kan samles på et sted, konsentreres som ren CO2 og bli lagret for evig under Nordsjøen.

Avfallsforbrenningsanlegg i Norge er noen av de største punktutslippene av CO2, men er ikke i kvotepliktig sektor. I tillegg er mer enn 50 % av CO2 fra avfall som er ikke-fossilt. Dette innebærer at avfallsforbrenning er en karbonnegativ og klimapositiv prosess.

Arrangør er Tekna Fagråd i Agder, og arrangementet er åpent for alle interesserte.

Foredragsholder Johnny Stuen er CCS-rådgiver i Oslo Fortum Varme.

Program

  • 1800 – 1815: Mat

  • 1815 – 1900: Foredrag om CO2-fangst på Klemetsrud avfallsplass v/Johnny Stuen

  • 1900: Spørsmål

  • 1930: Avslutning