NHO

Innhold

Fra ide til handling - Innovative anskaffelser

 • 26. feb 2019Kl. 10:00–14:30
 • CoWorks Markens gate 8, Kristiansand
 • Gratis. No show på 500,-

Nasjonalt Program for leverandørutvikling inviterer til startprogram for innkjøper og leverandør. Bli inspirert og få kunnskap om å ta i bruk innovative anskaffelser.

09:30 - 10:00: Kaffe og registering

10:00 - 10:05: Velkommen, Arild Kristensen, Daglig leder Norwegian Smart Care Cluster

10.05 - 11.15: 
Anskaffelser som drivkraft for regionens utvikling, Trond Madsen, NHO Agder

Innovative anskaffelser – når behov møter løsning kan spennende ting skje, Tore Andre Sines, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis, Kristiansand kommune

Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis, bedrift TBC

Kort introduksjon til Digin , Otto Isaksen

11:15 - 12:00 Minglelunsj

12:00 - 14:00 Parallellsesjon med startprogram innovative anskaffelser.
Les mer her: innovativeanskaffelser.no

 1. Startprogram for offentlig ansatte
  • Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy
  • Legg til rette for innovative anskaffelser – tips for virksomhetsleder
  • Behovskartlegging, brukerinvolvering og dialogen med markedet
  • Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelse
  • Gjennomføring i praksis
 2. Startprogram for leverandører
  • Hvordan selge til offentlige virksomheter
  • Hvordan delta i en innovativ anskaffelse
  • Hva kan vi dele i en innovativ anskaffelsesprosess
  • Hvordan kommer SMB og gründere på «radaren» til off. innkjøpere
  • Muligheter i utviklingsprosjekter

14.00 - 14.30: Dialog mellom leverandører og offentlige på tvers

Arrangører: 
Nasjonalt Program for leverandørutvikling inviterer sammen med Kristiansand kommune, Norwegian Smart Care Cluster, Digin og NHO Agder.