NHO

Innhold

#futuretech- lederprogram med fokus på digitalisering og bærekraft

 • 15. nov 2019til 16. nov 2020
 • Programkostnad 23 900,00 eks mva per semester Overnatting og reise på egen regning
 • Påmeldingsfrist 15.11.2019

#futuretech er et lederprogram med målsetting om å styrke regionens konkurransekraft, med hovedfokus på bærekraft og digitalisering. Vi vil skape mye muligheter for mennesker som har ambisjoner om å sette spor etter seg. Vi utvider søknadsfristen til 15 november med oppstart i januar 2020.

Det eneste vi vet om fremtiden er at den kommer til å by på endringer. Bærekraft og digitalisering er to megatrender som vil prege fremtidens lederskap. 

 • #futuretech vil gi et betydelig utbytte gjennom møte med andre deltakere. Arbeidsgrupper vil gi en unik ramme for utveksling av erfaringer og et profesjonelt nettverk som består etter endt program.
 • #futuretech vil gi deltakerne økt innsikt i egen og andres påvirkning, makt og autoritet. Vi ser nærmere på politiske prosesser og beslutningsorganer, både lokalt og nasjonalt.
 • #futuretech styrker deltakernes endringsorientering og evne til å behandle strategiske spørsmål.
 • #futuretech vil bidra til at deltakerne lærer seg medie- og krisehåndtering.
 • #futuretech vil gi innsikt i FNs bærekraftsmål og Paris- avtalen. Deltakerne utfordres på å se potensiale for konkurransekraft innen megatrendene.
 • #futuretech vil bidra til økt teknologisk innsikt.
 • #futuretech vil gi innsikt i styrekompetanse.

Vi utvider søknadsfristen til 15 november med oppstart i januar 2020.

 • Oppstart: Januar 2020Varighet: 2 semestre
 • Pris pr deltaker: 23.900,- per semester. Opphold og reiseutgifter kommer i tillegg. 
 • Målgruppe: Nøkkelpersoner i offentlig og privat sektor.
 Søknadsprosess:
 • Deltakere søker via søknadsskjemaet på NHOs nettside. Følg veiledningen.
 • Du vil bli bedt om å skrive noen linjer om deg selv og legge ved filmsnutt på ett minutt om hvorfor du vil bli en del av fremtidens lederskap.
 • Arbeidsgiver anbefaler/godkjenner søknaden.
 • Intervju live eller via skype.
 • Styringsgruppen sorterer.
 • Hvem som blir tatt opp, avgjøres umiddelbart etter søknadsfristen 15. november.
 • Straks styringsgruppen godkjenner valget av kandidater inviteres de inn i gruppen #futuretech på LinkedIn for videre info.
Kriterier for å delta:
 • Du må være motivert for lederoppgaver, høyere lederoppgaver og styreverv.
 • De må ønske å få styrket selvinnsikt, motivasjon og handlekraft til å nå dine mål.
 • Du og bedriften må prioritere deltakelse i alle deler av programmet.

Kontaktperson: Cathy Quist, Cathy.quist@nho.no