NHO

Innhold

IA konferansen i Agder 2019

"Det handlet om arbeid" er tema for årets IA-konferanse i Agder. Høstens konferanse fokuserer på arbeidsmiljøet og hvordan dette påvirker nærværet på arbeidsplassen.

Den nye IA-avtalen omfatter hele arbeidslivet. I avtalen er det lagt særlig vekt på innsats knyttet til arbeidsmiljø og forebygging av lange og/eller hyppige sykefravær.

Partene i arbeidslivet har blitt enige om at sykefraværet skal reduseres med 10% og at en skal arbeide for å hindre frafall fra arbeidslivet.

Program

 • kl.0930  Registrering og kaffe
 • kl.1000  Velkommen, Elisabeth Blørstad, Direktør NAV Agder
 • kl.1010  Hvorfor trengte Norge en ny IA-avtale, statssekretær Vegard Einan, Arbeids-og sosialdepartementet
 • kl.1030  Flere i arbeid - løser det velferdsregnestykket?, Ulf Andersen, statistikkavdelingen NAV
 • kl.1050 Hvordan redusere det arbeidsrelaterte sykefraværet, Sture Rolfheim-Bye, Kommunikasjonsdirektør Stami
 • kl.1110  Intervju med foredragsholdere, Cato Lorentz, fra podcasten "På jobben"
 • kl.1130  Lunch
 • kl.1230  Veivisning i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, Monica Varem Pettersen, seksjonsleder, Arbeidstilsynet
 • kl.1250  Bransjeprogrammet innen pleie- og omsorg og barnehage, spesialrådgiver Siri Klevstrand KS
 • kl.1310  Har bedrifter som lykkes noen fellestrekk?, innledning v/Roger Haga Heimli, LO.
 • Bedriftseksempler, LO/NHO
 • kl.1350  Vel hjem

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: