NHO

Innhold

Partssamarbeid lønner seg!

  • 11. okt 2019Kl. 13:00–15:00
  • NHO Agder Kjøita 6, Kristiansand

Vi inviterer ledere og HR-ansvarlige til et informasjonsmøte om hvordan ledere, tillitsvalgte og ansatte gjennom partssamarbeid i bedriften kan oppnå økt produktivitet, lønnsomhet og omstillingsevne.

Digitalsjef Jens J. Kjos-Hanssen i GE Healthcare kommer for å dele erfaringer fra deres pilotprosjekt "Gamification".  Bedriften tar digitalisering på alvor og har tatt spillteori («gaming») inn i de daglige gjøremålene. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF). 

Program

- Velkommen 
- Informasjon fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF), Marit Heimdal, NHO
- "Gameification", Jens J. Kjos-Hanssen, GE Healthcare 
- Spørsmål og mingling

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) er en ordning etablert av LO og NHO, og en svært nyttig medlemsfordel for bedrifter med tariffavtale som jobber med å styrke partssamarbeidet og med bedriftsutvikling. Her er det mulig å søke støtte til ulike utviklingsprosjekter for bedrifter. Sjekk ut www.fellestiltak.no.

Eksempler fra andre bedrifter som ved hjelp fra HF har utviklet gode samarbeidsrelasjoner mellom ansatte og ledere rapporterer om følgende resultater:

  • Mer effektiv produksjon
  • Et arbeidsmiljø vi ønsker å tilhøre
  • Økt nytenkning og endringskapasitet
  • Bedre bruk av tid
  • Raskere leveranser til kunden

Merk deg også NHO Kurs: Tariffkunnskap i bedriften som arrangeres samme dag, fredag 11. oktober, i NHOs lokaler i Kristiansand. Er bedriften og de tillitsvalgte kun motparter? En tariffbundet bedrift har et stort sett av spilleregler å forholde seg til. Det er viktig å kjenne til grunnleggende regler om rett og plikt i forholdet mellom partene. Les mer og meld deg på her