NHO

Innhold

Informasjonsmøte om tariffoppgjøret

  • 16. mai 2019Kl. 12:00–14:00
  • Teknisk Senter Tunveien 52, Uenes i Flekkefjord
  • Pris for medlemmer kr. 200,- Pris for ikke medlemmer kr. 300,-

Flekkefjord og Omegns Industriforening og NHO Agder inviterer medlemmer og en del utvalgte industribedrifter i regionen til et sonderingsmøte om lønn og forventninger til årets lønnsoppgjør. Still gjerne flere fra hver bedrift.

 Her møter du Siri Mathiesen, regiondirektør i NHO Agder og advokat Arnfinn Jensen. Møtet tar sikte på å være et uformelt treffsted for å utveksle erfaringer og referansegrunnlag.

Enkel servering. 

  • Pris for medlemmer kr. 200,-
  • Pris for ikke medlemmer kr. 300,-

Gi en tilbakemelding om du kommer innen 13. mai til

  • Arne Birkedal: arne@teknisksenter.no, tlf 48 04 69 98 
  • Alf Magne Ubostad: alfubostad@gmail.com, tlf 48 25 15 22