Innspillsmøte: Tilbudsstruktur for videregående skoler i Agder

10. okt 2023, kl. 08.00–09.00
Digitalt Teams Gratis Påmeldingsfrist 9. oktober

Neste skoleårs tilbudsstruktur på de videregående skolene i Agder er nå i støpeskjeen hos Agder fylkeskommune, og NHO er invitert til å gi sine innspill. Derfor inviterer vi våre medlemsbedrifter til et digitalt møte.

Hver høst og vår behandler NHO, gjennom sin posisjon i Yrkesopplæringsnemnda, politisk sak om tilbudsstruktur for videregående skoler i Agder. Denne høsten ønsker vi i enda større grad å invitere medlemsbedrifter inn i prosessen for å få med deres innspill. Derfor inviterer vi til digitalt innspillsmøte tirsdag 10. okotober. 

Høstsaken om tilbudsstruktur i de videregående skolene i Agder danner utgangspunkt for hvilke fagtilbud ungdom i Agder kan søke innen søknadsfrist 1. mars. Selve saken med forslag til tilbudsstruktur for videregående skoler i Agder - skoleåret 2024/2025 vil være klart fra Agder fylkeskommune ca 7. november og saken skal til behandling i Yrkesopplæringsnemnda tirsdag 14. november. Endelig beslutning i saken om tilbudsstruktur behandles i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 21. og 22. november. 

Det digitale innspillsmøtet ledes av seniorrådgiver Anne Klepsland Simonsen, som er en av NHOs to representanter i Yrkesopplæringsnemnda i Agder fylkeskommune. Du er også velkommen til å ta kontakt direkte for å gi dine innspill anne.klepsland.simonsen@nho.no og telefon 452 81 996.