NHO

Innhold

Kompetanseforum Agder: Fagfolk for fremtiden

  • 2. sep 2020Kl. 09:00–12:00
  • Digitalt møte
  • Gratis
  • Påmeldingsfrist 15.08.2020

I samarbeid med NHO, LO, KS og avdeling for fag- og yrkesopplæring i Agder fylkeskommune inviterer Kompetanseforum Agder til ny samling, denne gangen digitalt.

Digital samling i Kompetanseforum Agder: Fagfolk for fremtiden

Digital samling i Kompetanseforum Agder: Fagfolk for fremtiden

For å nå målet om bedre levekår må vi sammen skape et konkurransedyktig næringsliv og gode offentlige tjenester. Til det trenger vi riktig kompetanse. I dag utdannes det for få fagarbeidere i Agder.

Vi inviterer deg til å delta aktivt på vår digitale samling for å belyse og drøfte hvordan vi kan styrke rekrutteringen til yrkesfagene. Dialog og gruppearbeid vil stå sentralt. Vi inviterer politikere, skoleeiere, arbeidslivet, lærebedrifter i privat og offentlig sektor, fagorganisasjoner og opplæringskontor.

Meld deg på innen 15. august. 
Begrenset antall plasser. Samlingen er gratis for deltakerne.

Kompetanseforum Agder er en åpen regional samarbeidsarena for arbeidsliv og kompetanse. Forumet ledes av NHO, KS, LO, NAV, UiA, Fagskolen i Agder og Agder fylkeskommune og koordineres av fylkeskommunen. Formålet er å bidra til god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Agders arbeidsmarked – kompetanseforumagder.no

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: