NHO

Innhold

Kompetanseforum Agder: Fagfolk for fremtiden

  • 2. sep 2020Kl. 09:00–12:00
  • Digitalt møte
  • Gratis
  • Påmeldingsfrist 26.08.2020

I samarbeid med NHO, LO, KS og avdeling for fag- og yrkesopplæring i Agder fylkeskommune inviterer Kompetanseforum Agder til ny samling, denne gangen digitalt med mulighet til å delta i fysisk gruppe.

Digital samling i Kompetanseforum Agder: Fagfolk for fremtiden

Digital samling i Kompetanseforum Agder: Fagfolk for fremtiden

For å nå målet om bedre levekår må vi sammen skape et konkurransedyktig næringsliv og gode offentlige tjenester. Til det trenger vi riktig kompetanse. I dag utdannes det for få fagarbeidere i Agder.

Vi inviterer deg til å delta aktivt på vår digitale samling for å belyse og drøfte hvordan vi kan styrke rekrutteringen til yrkesfagene. Dialog og gruppearbeid vil stå sentralt. Vi inviterer politikere, skoleeiere, arbeidslivet, lærebedrifter i privat og offentlig sektor, fagorganisasjoner og opplæringskontor. 

I tillegg til å delta digitalt, er det også mulighet å delta i fysisk gruppe hos ulike arbeidsplasser i Agder: 

Program: 
Klokken 09:00 starter sendingen med del 1: Status og holdning til yrkesfag

Hva kjennetegner et godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv? Og hvordan kan skole og arbeidsliv – sammen - fremme fagopplæring?, Tor Arne Gangsø, KS 

Hvordan lykkes med rekruttering? Bransjecase: Den store jentejakten til rørbransjen, Eli Hermine Heyerdahl Eide, Rørentreprenørene

Klokken 10:00: Dialog og gruppearbeid digitalt eller i den fysiske gruppen der du er. 

Klokken 11:00 starter digtalt sending del 2: Fremtidens fagopplæring - vi snakker om elefantene i rommet. I denne timen skal vi snakke om komplekse problemstillinger som kan løses bedre dersom skole og arbeidsliv jobber smartere  - sammen. Vi har invitert inn ulike innledere som skal løfte utfordringene til panelet. 

I panelet deltar fylkesordfører i Agder fylkesting Arne Thomassen, opposisjonsleder i Agder fylkesting og styreleder KS Agder Gro Bråten, utdanningsdirektør Arly Hauge og avdelingsleder Opplæring i videregående skole Åse Lill Kimestad.  

Konferansens programledere er Caroline Wilson Iglebæk og Kevin Fossnes, begge lærlingrepresentanter i Yrkesopplæringsnemnda i Agder. 

Arrangementet avsluttes klokken 12:00.

Meld deg på innen 26. august. Begrenset antall plasser på de fysiske oppmøtestedene. Samlingen er gratis for deltakerne.

Kompetanseforum Agder er en åpen regional samarbeidsarena for arbeidsliv og kompetanse. Forumet ledes av NHO, KS, LO, NAV, UiA, Fagskolen i Agder og Agder fylkeskommune og koordineres av fylkeskommunen. Formålet er å bidra til god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Agders arbeidsmarked – kompetanseforumagder.no